Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ở miền Bắc tăng mạnh
Thanh Hương - 22/10/2022 16:12
 
Là địa bàn có nhiều khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhưng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt ở miền Bắc đã đạt 82,86% và vượt 11,2% so với chỉ tiêu được giao.

Các công ty điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ  khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, đến hết tháng 09/2022 đạt 82,66% và vượt 11,26% so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao.

PC Hưng Yên thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện tại huyện Tiên Lữ
Điện lực Hưng Yên thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện tại huyện Tiên Lữ

Trong tháng 9/2022, điện thương phẩm của EVNNPC thực hiện là 8,03 tỷ kWh, tăng 9,29% so với tháng 9/2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm toàn Tổng công ty đạt 64,755 tỷ kWh, tăng trưởng 5,19% so với cùng kỳ. Trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 63,52% và tăng 4,78%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 29,55% và tăng 3,57%, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,47% và tăng 12,81% so với cùng kỳ.

Với tốc độ tăng trưởng này, EVNNPC vẫn tiếp tục là tổng công ty phân phối có điện thương phẩm dẫn đầu trong toàn EVN.

Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện của EVNNPC là 4,33%, giảm 0,67% so với cùng kỳ 2021. Tỷ lệ tổn thất điện năng  các cấp điện áp đều giảm so với cùng kỳ, đặc biệt lưới điện trung hạ áp. Độ tin cậy cung cấp điện lũy kế 9 tháng,  MAIFI: 4,65 lần, SAIDI: 1363,8 phút, SAIFI: 10,48 lần

Các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, trong 9 tháng đầu năm 2022 toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.909 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,78 ngày, giảm 3,22 ngày so với quy định của Tập đoàn; giảm 0,37 ngày so với cùng kỳ 2021.

Công nhân Đội QLVHLĐ Cao thế xử lý phát nhiệt tiếp xúc xuất tuyến tại TBA 110 kV Hà Tu
Công nhân Đội quản lý vận hành đường cao thế xử lý phát nhiệt tiếp xúc xuất tuyến tại trạm biến áp 110 kV Hà Tu

Đối với công tác ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) tính đến hết tháng 9/2022, có 2.210/2.265 khách hàng dưới 3 triệu kWh đã ký biên bản thỏa thuận chiếm tỷ lệ 97,57%. Cũng có 1.302/1.380  khách hàng tiêu thụ trên 3 triệu kWh đã ký biên bản thỏa thuận, chiếm tỷ lệ 94,34%.

Trong tháng 9/2022, EVNNPC đã khởi công 7 dự án theo kế hoạch tháng (bằng 116,7% so với cùng kỳ năm 2021). Lũy kế 9 tháng đã khởi công 69 dự án và bằng 109,5% cùng kỳ năm 2021; Tháng 9 đóng điện 4 dự án, lũy kế 9 tháng đã đóng điện 28/79 dự án.

Để đảm bảo công tác đầu tư xây dựng 3 tháng cuối năm, lãnh đạo EVNNPC cũng yêu cầu các Ban Quản lý dự án và các công ty điện lực phải khẩn trương quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để khẩn trương, quyết liệt triển khai các dự án được giao, đảm bảo tiến độ như cam kết.

Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Công thương để sớm điều chỉnh quy hoạch và phối hợp UBND tỉnh để sớm có thỏa thuận hướng tuyến, địa điểm trạm biến áp cần xây dựng.

EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho gần 1.000 địa điểm thi tốt nghiệp THPT
Điện lực 27 tỉnh miền Bắc thuộc địa bàn EVNNPC quản lý đã hoàn thành cung cấp điện và ứng trực để đảm bảo điện phục vụ 956 địa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư