Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 14:55:55
Thảo luận miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính
Mạnh Bôn - 23/05/2013 13:15
 
Chỉ Quốc hội mới có quyền phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
TIN LIÊN QUAN
Ông Vương Đình Huệ

Hôm nay, 23/5, các đoàn đại biểu Quốc hội kết thúc thảo luận về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình trước Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ sinh ngày 11/7/1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

GS.TS Vương Đình Huệ từng theo học đại học tại Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, nghiên cứu sinh tại Trường đại học Kinh tế Bratislava, Cộng hòa Slovakia.

Trước khi trở thành Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (từ tháng 7/2001 đến tháng 7/2006) ông Huệ là Phó hiệu trưởng Trường đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.

Tháng 8/2011, ông Huệ được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm giữ chức chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Trước đó, ông Huệ giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước từ tháng 7/2006.

Từ tháng 2/2013, ông Huệ được phân công giữ Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với ngành tài chính. Vì theo quy định tại Khoản 7, Điều 84, Hiến pháp năm 1992 thì chỉ Quốc hội mới có quyền phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Nếu được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tài chính theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, ông Huệ là 1 trong 4 người (cùng với ông Phạm Văn Đồng, Đào Thiện Thi và Vũ Tuân) giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính ngắn nhất trong số 12 vị Bộ trưởng Bộ Tài chính kể từ năm 1945 đến nay.

Giải thích về việc miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ tại Hội trường Quốc hội vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, theo yêu cầu công tác, ông Vương Đình Huệ được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ khác (Trưởng ban Kinh tế Trung ương).

Trước đó, theo Chủ tịch Quốc hội, Thường vụ Quốc hội đã có trao đổi với ông Vương Đình Huệ là có phát biểu ý kiến trước Quốc hội hay không? Ông Huệ cho biết, không có phát biểu và sẽ thực hiện nghiêm túc quyết định của Quốc hội và ý kiến của Thủ tướng chính phủ.

Trong thời gian họp riêng về nhân sự kéo dài đến hết sáng thứ 7, Quốc hội còn bỏ phiếu miễn nhiệm tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng và bầu tổng Kiểm toán Nhà nước mới.

Theo quy định, trước khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm ông Huệ vẫn còn là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính (mof.gov.vn) trong mục Giới thiệu về Lãnh đạo Bộ, họ tên, ảnh chân dung và phần giới thiệu sơ lược tiểu sử của ông Huệ đã được gỡ ra, trong khi theo quy định thì ông Huệ vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với mọi hoạt động của ngành tài chính trước khi Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư