Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 10:54:54
Thay đổi đơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Anh Ngọc - 21/11/2019 07:12
 
Khi soạn thảo tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn giá gói thầu có cần thay đổi theo giá thực tế hay không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Độc giả Đắc Chính (tỉnh Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Đơn vị tôi triển khai mua sắm một thiết bị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước 100%. Tuy nhiên, đơn vị muốn mua sắm một thiết bị khác có thông số và giá trị cao hơn nguồn vốn đã phê duyệt trong hợp đồng dự án.
Tôi muốn hỏi, khi soạn thảo tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn giá gói thầu có cần thay đổi theo giá thực tế hay không?

Trường hợp thay đổi đơn giá trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên sẽ làm tăng nguồn kinh phí dự án (vốn ngân sách Nhà nước không đổi, vốn đối ứng tăng thêm), như vậy có phù hợp với quy định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 35 Luật Đấu thầu, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu, trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu.

Theo đó, nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở quy định nêu trên.

Nhà thầu có tên trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa nộp phí duy trì tài khoản
Khi tham dự thầu đấu thầu qua mạng, nhà thầu phải đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư