Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 10 năm 2023, 13:25:35
Thép Nam Kim phát hành gần 44 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
Hồng Phúc - 03/04/2022 13:42
 
Công ty cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) dự tính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phương án chia cổ tức năm 2021 ở mức 30%, trong đó 20% bằng cổ phiếu.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, lợi nhuận sau thuế của Thép Nam Kim đạt 2.225 tỷ đồng.

Theo phương án trích lập quỹ và phân chia cổ tức năm 2021, công ty này dự tính trích 2% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ, 3% cho khen thưởng phúc lợi, 5% cho quỹ đầu tư phát triển và 30% trả cổ tức (bao gồm 10% bằng tiền mặt).

Về phương án phát hành gần 44 triệu cổ phiếu, tương ứng 438,7 tỷ đồng theo mệnh giá để trả cổ tức, Thép Nam Kim áp dụng tỷ lệ thực hiện quyền 100:20. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua thêm 20 cổ phiếu phát hành thêm. 

Vốn điều lệ của công ty này sau khi trả cổ tức sẽ tăng lên 2.632 tỷ đồng.

.
Kết quả kinh doanh năm ngoái và kế hoạch năm nay của Thép Nam Kim.

Năm nay, Thép Nam Kim lên kế hoạch tổng doanh thu 28.000 tỷ đồng và lãi ròng 1.600 tỷ đồng. 

Mức cổ tức dự kiến cho năm 2022 tối đa chỉ 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. 

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2022 của công ty này là 1% lợi nhuận sau thuế.

Đồng thời, tại Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4 tới, đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025 của ông Nguyễn Hữu Kinh Luân.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn lại là 5 thành viên, có 1 thành viên độc lập HĐQT, vẫn đảm bảo theo quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Thép Nam Kim. 

/
Sản phẩm tôn lạnh màu của Nam Kim. (Nguồn: NKG).

Năm ngoái, doanh nghiệp này đạt doanh thu hơn 28.200 tỷ đồng và lãi ròng 2.225 tỷ đồng; tăng lần lượt 176% và 370% so với kế hoạch năm. 

Công ty ghi nhận tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép đạt 1.080.600 tấn (tăng 54% so với năm trước đó), chủ yếu nhờ xuất khẩu tôn mạ tăng trưởng mạnh trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao. 

Trong một báo cáo đánh giá được cập nhật vào giữa tháng 3/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép năm nay của Nam Kim lên 1,1 triệu tấn (tăng 3% so với năm ngoái); biên lợi nhuận gộp chỉ còn 13,1% trong năm nay so với mức 15,2% trong năm 2021. 

Song, VCSC cũng lưu ý đến khoản dự phòng hàng tồn kho trị giá 420 tỷ đồng trong quý 4/2021 của Nam Kim. 

Giả định công ty này hoàn nhập khoản dự phòng vừa nêu trong năm 2022, biên lợi nhuận gộp của họ sẽ đạt 14,6%.

Lãi lớn, người lao động Thép Nam Kim được mua 10 triệu cổ phiếu ưu đãi
Cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Thép Nam Kim chỉ phải bỏ ra 10.000 đồng cho mỗi cổ phiếu ESOP khi giá cổ phiếu NKG của trên sàn chứng khoán đang ở...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư