Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 00:05:26
Thép Nam Kim (NKG) báo lãi gấp 7,3 lần nhờ doanh thu xuất khẩu
Việt Dũng - 29/10/2021 14:30
 
Trong quý III/2021, Thép Nam Kim lãi ròng 607 tỷ đồng, tăng gấp 7,3 lần so với cùng kỳ, nâng tổng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng lên 1.773 tỷ đồng.

Thép Nam Kim báo lãi lớn nhờ doanh thu xuất khẩu tăng đột biến. (Ảnh minh họa)
Thép Nam Kim báo lãi lớn nhờ doanh thu xuất khẩu tăng đột biến. (Ảnh minh họa)

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG - sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 7.534 tỷ đồng, tăng 123% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện đáng kể từ mức 7,2% lên 17,2% tương ứng lợi nhuận gộp 1.296 tỷ đồng, gấp 5,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, các chi phí cũng tăng mạnh đặc biệt là chi phí bán hàng tăng gấp 6,2 lần cùng kỳ lên đến 465 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 49% lên 108 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 56% lên 39 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 607 tỷ đồng, gấp 7,3 lần cùng kỳ năm trước và thấp hơn 28% so với quý II/2021.

Luỹ kế 9 tháng, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 19.411 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu lên tới 12.749 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ và gấp đôi doanh thu nội địa. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế thu về 1.773 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Nam Kim đã tăng gấp đôi so với đầu năm lên 15.792 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho tăng gấp 3 lần đầu kỳ đạt mức 7.300 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn khách hàng cũng tăng mạnh từ 1.218 tỷ đồng lên 3.125 tỷ đồng.

Số dư tiền mặt cuối quý III/2021 cũng tăng gấp 3 lần đầu năm lên mức 691 tỷ đồng, trong khi tiền gửi ngân hàng cũng tăng mạnh từ 369 tỷ lên 505 tỷ đồng. Mặt khác, nợ vay nợ ngắn hạn cũng tăng mạnh từ 2.520 tỷ đồng lên 4.382 tỷ đồng ngược lại nợ dài hạn lại giảm từ 482 tỷ đồng xuống gần 179 tỷ đồng.

Hưởng lợi từ giá thép tăng mạnh, lợi nhuận Thép Nam Kim tăng 23 lần, chia cổ tức 20%
Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%. Cổ phiếu NKG...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư