Đặt mua báo in| Ngày 31 tháng 01 năm 2023, 23:35:03
Thép Nam Kim báo lãi gấp 20 lần, nợ phải trả đến cuối kỳ ở mức hơn 9.370 tỷ đồng
Thị Hồng - 07/09/2021 08:22
 
Công ty cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) báo lãi bán niên năm nay đạt 1.166 tỷ đồng, cao gấp 20 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần tăng 248% lên 11.862 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng lên 1.166 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 58,79 tỷ đồng; hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm hơn 94%.

Lợi nhuận gộp của công ty trong giai đoạn này đạt 1.910 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất sinh lời 16,1%.

Tài sản ngắn hạn tính đến cuối tháng 6/2021 là hơn 10.700 tỷ đồng, tăng 6.218 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, gần 6.000 tỷ đồng hàng tồn kho (52% là thành phẩm). 

Nợ phải trả đến cuối kỳ ở mức hơn 9.370 tỷ đồng và phần lớn là nợ ngắn hạn với hơn 9.000 tỷ đồng.

Thép Nam Kim có khoản phải trả người bán ngắn hạn hơn 4.430 tỷ đồng (khoản phải trả lớn nhất với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là hơn 1.840 tỷ đồng) cùng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.741 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối tháng 6/2021 là hơn 4.570 tỷ đồng trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.713 tỷ đồng.

.
Chi phí sản xuất theo các yếu tố của Thép Nam Kim tăng mạnh so với cùng kỳ, đặc biệt với chi phí nguyên/vật liệu và chi phí vận chuyển.

Khoản chiếm hơn 92% trong chi phí bán hàng nửa đầu năm nay của Thép Nam Kim là phí vận chuyển, với hơn 384,6 tỷ đồng (tăng gần 411% so với cùng kỳ năm 2020). Đây cũng là lý do khiến chi phí bán hàng trong kỳ này tăng hơn 384%.

Thời điểm nửa đầu năm ngoái, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ từ thị trường nước ngoài chiếm khoảng 40% nhưng cùng kỳ năm nay, các quốc gia nhập khẩu hàng hoá của Thép Nam Kim tăng mạnh và chiếm hơn 58% doanh thu thuần của công ty này.

Theo đó, thị trường nước ngoài mang về trên 6.795 tỷ đồng, tăng 4.887 tỷ đồng so với cùng kỳ; thị trường nội địa đóng góp hơn 5.000 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt khoảng 2.850 tỷ đồng.

Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim nhận hơn 1,3 tỷ đồng thù lao, lương và các quyền lợi gộp khác trong 6 tháng đầu năm nay. 

Nếu xét riêng về lương và các quyền lợi gộp khác của công ty này, thì bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, Phó tổng giám đốc là người nhận được khoản chi lớn nhất trong 6 nhân sự quản lý chủ chốt, với 2,22 tỷ đồng, trong khi Chủ tịch HĐQT chỉ có hơn 1,17 tỷ đồng.

.
Sự thay đổi về tỷ lệ sở hữu tại Thép Nam Kim vào cuối tháng 6/2021 và cuối năm 2020.

Thép Nam Kim có trụ sở chính tại Bình Dương, với 3 công ty con và 1 đơn vị trực thuộc; 1.528 nhân viên đang làm việc.

Vào cuối tháng 5/2021, doanh nghiệp này hoàn tất mua 100% vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Dae Myung Paper Việt Nam với tổng giá, phí là 138,42 tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2021, Thép Nam Kim thông báo phương án phát hành hơn 36,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Trong đó, công ty dự kiến phát hành gần 23,7 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 13%) và hơn 12,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). 

Theo tỷ lệ 13%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận 13 cổ phiếu mới và với tỷ lệ 7%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận 7 cổ phiếu mới.

Cuối tháng 8/2021, doanh nghiệp báo cáo đã hoàn tất đợt phát hành.

Thép Nam Kim báo lãi quý II/2021 cao gấp 90 lần cùng kỳ
Lợi nhuận quý II/2021 của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) đạt 976,7 tỷ đồng, gấp 90 lần cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đạt 1.342 tỷ đồng, cao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư