Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 10 năm 2023, 13:26:26
Thép Tiến Lên: Lợi nhuận quý II/2022 giảm 34,2%, đầu tư chứng khoán lỗ hơn 41%
T.L - 23/07/2022 17:30
 
Cầu nội địa suy yếu, hết lợi thế tồn kho giá rẻ, đầu tư chứng khoán thua lỗ… khiến lợi nhuận quý II/2022 của Thép Tiến lên sụt giảm mạnh.
Lợi nhuận Thép Tiến lên 6 tháng giảm mạnh
Lợi nhuận Thép Tiến lên 6 tháng giảm mạnh.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến lên vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2022.

Theo đó, trong quý 2/2022, doanh thu bán hàng của Tập đoàn chỉ còn 306 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái (619 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp chỉ còn 57 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm .

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty tăng 58 tỷ đồng (chủ yếu do cổ tức, lợi nhuận được chia) song chi phí tài chính cũng tăng 54 tỷ đồng do công ty phải tăng trích lập dự phòng cho chứng khoán kinh doanh giảm giá. Điểm sáng duy nhất của công ty trong quý là là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 10 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước trước thuế quý 2/2022 của Thép Tiến lên đạt 44,6 tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Thép Tiến lên đạt 1.211 tỷ đồng, tăng 30,5%; lợi nhuận gộp đạt 117,8 tỷ đồng, giảm 19%. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của công ty đạt 91,2 tỷ đồng, giảm  11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 2.113 tỷ đồng, tăng gần 4,4%; nợ phải trả là 734 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn (519 tỷ đồng, tăng 43,4%) và nợ phải trả người bán (174 tỷ đồng, giảm 20,5%).

Được biết, lợi nhuận Thép Tiến Lên giảm mạnh là do so với nền cao của cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, trong quý II/2022, nhu cầu tiêu thụ thép nội địa giảm, công ty cũng không còn lợi thế từ tồn kho giá thấp như năm trước.

Bên cạnh đó, lợi nhuận công ty sụt giảm một phần còn do khoản thua lỗ từ đầu tư chứng khoán kinh doanh. Báo cáo tài chính quý II/2022 cho thấy, tại thời điểm cuối tháng 6/2022, tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ của Thép Tiến lên là 148,2 tỷ đồng trong khi giá trị hợp lý chỉ còn 86,8 tỷ đồng, tức lỗ 41,4%, buộc công ty phải tích lập dự phòng rủi ro 61,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chính mà công ty nắm giữ là SHB, IX, IJC, trong đó, giá trị cổ phiếu SHB giảm hơn 42,5%, giá trị cổ phiếu VIX giảm 60,3%, giá trị cổ phiếu IJC giảm 42,3%.

Cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên bị đưa vào diện cảnh báo
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đưa cổ TLH của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên vào diện cổ phiếu bị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư