Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 21:10:33
Cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên bị đưa vào diện cảnh báo
Chí Tín - 12/03/2020 08:21
 
Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa quyết định đưa cổ TLH của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên vào diện cổ phiếu bị cảnh báo.
Cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ 18/3
Cổ phiếu TLH của Thép Tiến Lên sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ 18/3

Theo đó, cổ phiếu TLH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 18/3. Lý do là Công ty có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là âm 142,9 tỷ đồng trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019.

Theo kết quả kinh doanh năm 2019, Thép Tiến Lên đạt doanh thu 5.400 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn hàng bán đã lên tới 5.229,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của Công ty năm 2019 bị âm 144,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm gần 146 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2018, Thép Tiến Lên đạt 5.952 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 20% so với năm 2017 và vượt 26% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, giảm 75% và mới hoàn thành 31% kế hoạch năm.

Thép Tiến Lên có vốn chủ sở hữu là 1.461,7 tỷ đồng, nợ phải trả là 2.111,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản năm 2019 có xu hướng tăng mạnh, chủ yếu tăng ở tài sản ngắn hạn với số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 2.985,5 tỷ đồng (đầu năm là 2.233,9 tỷ đồng).

Trong đó, hàng tồn kho là nhóm tài sản chính làm gia tăng tài sản ngắn hạn với mức tăng từ 1.520,7 tỷ đồng đầu năm lên mức 2.185,5 tỷ đồng.

4 doanh nghiệp thép gửi Hồ sơ rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ phôi thép, thép dài nhập khẩu
4 doanh nghiệp thép của Việt Nam, gồm: Thép Hòa Phát Hải Dương, Thép Miền Nam-VnSteel, Thép Vicasa-VnSteel và Thép Thủ Đức-VnSteel đã gửi tới Bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư