Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 04 tháng 12 năm 2023, 16:22:35
Thông điệp của Bộ trưởng Giáo dục về tự chủ của Đại học Bách khoa Hà Nội
D.Ngân - 17/03/2023 15:54
 
Sáng 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định chuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời công bố các quyết định công tác nhân sự.

Trước đó, ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc chuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS. Huỳnh Quyết Thắng được công nhận Giám đốc Đại học Bách khoa (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: HUST. 

Đây là trường đại học đầu tiên chuyển từ trường lên đại học sau khi Luật Giáo dục đại học 2019 và Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện luật có hiệu lực.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh rằng, Đại học Bách khoa Hà Nội còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cơ cấu đại học nhiều cấp với cấu trúc chặt chẽ của quản trị hiện đại. Cần hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài, hoàn thiện lại quy chế tổ chức và hoạt động.

Mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành. Với một hệ thống lớn và phức tạp, số lượng cán bộ, sinh viên đông và đa dạng, mô hình này vừa bảo đảm sự tự chủ và điều hành thống nhất của bộ máy chỉ huy chung của đại học, vừa tạo điều kiện cho các thành tố cấp thấp nhất có được quyền tự chủ tương đối về học thuận, tạo nên sự năng động chung cho toàn hệ thống. 

Mô hình này có nhiều ưu thế, nó phù hợp với một trình độ quản lý cao, nguồn lực dồi dào, dày đặc các hoạt động học thuật và tiếng nói chuyên môn có uy quyền và vai trò của các giáo sư được phát huy cao độ, đặc biệt là các cấp điều hành chuyên môn. 

Các quyền hành chính tập trung ở cấp đại học, còn quyền và tiếng nói chuyên môn là cơ chế vận hành của các đơn vị cấp dưới.

Nếu vận hành không tốt, nguy cơ phức tạp và chia cắt, thiếu thống nhất từ bên trong rất có thể diễn ra, hoặc làm phát sinh thêm sự cồng kềnh của bộ máy hành chính. 

Cho nên, các trường thuộc dễ có nhu cầu tự chủ cao hơn, mong muốn tự chủ cao hơn và hoạt động độc lập bên trong. Điều này cũng sẽ rất dễ làm thay đổi mục tiêu ban đầu của sự chuyển đổi mà chúng ta chứng kiến ngày hôm nay.

Thay đổi một cái tên cũng không phải nhanh và dễ, thực tế đã mất vài năm. Nhưng thay đổi một mô hình, một định hướng, từ sự lựa chọn đến sự vận hành đầy đủ và hiệu quả là cả một khoảng cách.

Đại học Bách khoa cần xác định chặng đường đổi mới của mình, chặng đường đổi mới toàn bộ thực thể của đại học mới chỉ là đang bắt đầu.

Một đại học vận hành theo mô hình mới, với mô hình quản trị tiên tiến, đại học số, sự chuyển đổi đó cần phải được tiến hành cùng lúc và đồng bộ, cần phải thấy hết các thách thức còn đang chờ phía trước. 

Sự chuyển đổi mô hình từ trường đại học thành đại học không phải và tránh là một xu hướng “hữu đại” mà phải xem đây là công cụ để giải phóng cho sức sáng tạo từ bên trong, giải pháp cho các năng lực sáng tạo bằng một cơ chế mới. Nếu không phải vậy sự thay đổi sẽ rất ít ý nghĩa.

Cần xem sự chuyển đổi mô hình này là con đường tốt hơn để hiện thực hóa các khát vọng phát triển của đại học. 

Đại học cần xác định về mặt tư tưởng, quan điểm cho cán bộ, nhân viên, toàn thể người lao động, học sinh, sinh viên; cần trả lời cho đúng và đầy đủ câu hỏi: Chúng ta chuyển trường đại học thành đại học để làm gì và tại sao cần phải làm như vậy.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa đã, đang và sẽ phải là một cơ sở giáo dục, một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ số một của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. 

Đất nước mong muốn phát triển, ngành Giáo dục và Đào tạo là một đột phá chiến lược để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước, thì các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại hết sức quan trọng.

Đất nước không thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công nếu thiếu công nghệ, kỹ thuật mũi nhọn. Đại học Bách khoa đứng trước cơ hội và định hướng mở rộng đa ngành, nhưng cần xác định trụ cột, chỗ đứng phải là công nghệ và kỹ thuật và kỹ thuật cao. 

Trường không chỉ phát triển cho mình mà còn cho quốc gia nói chung và thực hiện vai trò đầu tàu dẫn dắt cho cả khối các trường đại học, cao đẳng thuộc khối công nghệ, kỹ thuật. 

Rà soát cơ cấu ngành nghề phù hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp mới, bối cảnh công nghệ thay đổi từng ngày để dẫn dắt hệ thống. 

Điều này, Đại học Bách khoa cần phải tuyên bố rõ trong sứ mệnh, trong chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giám sát việc tuân thủ sứ mệnh được tuyên bố và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đã lựa chọn, đã được công nhận. Đây là việc cần thiết của việc quản lý các trường đại học và các đại học thời tự chủ cao.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định việc ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển khối ngành công nghệ và kỹ thuật. 

Ưu tiên đầu tư về điều kiện hạ tầng cho khối ngành này, không phải vì tới trường nào tôi cũng sẽ nói trường đó là quan trọng, mà bởi vì với tính chất thực tế khối công nghệ kỹ thuật của Đại học Bách khoa khiến chúng ta phải khẳng định một cách mạnh mẽ về sự ưu tiên này 

Tầm quan trọng của khối ngành khiến chúng ta cần phải có đầu tư trọng tâm, trọng điểm, toàn diện cho hệ thống phòng thí nghiệm, trang thiết bị để đại học có thể hoàn thành được sứ mệnh của mình. Tự chủ nhưng vẫn cần thiết và cần phải được tiếp tục đầu tư lớn.

Đại học Bách khoa cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ. Đại học tự chủ đầy đủ, tự chủ có chiều sâu, tự chủ trong một giai đoạn mới, vừa theo thông lệ của thế giới, vừa phù hợp với đặc điểm chính trị, xã hội, kinh tế, con người, văn hóa của Việt Nam.

Hôm nay, chúng ta ngồi đây, có mặt ở đây để bàn về vấn đề tự chủ đại học. Việc chuyển trường thành đại học cũng nằm trong hệ thống các hoạt động thực hiện về tự chủ đại học, nhưng tới một ngày nào đó nó như một việc đương nhiên trong tổ chức và quản trị đại học. 

Tự chủ là một thuộc tính của đại học. Muốn sản sinh ra tri thức mới, phát triển đội ngũ trí thức, đào tạo bậc cao môi trường hoạt động của nó phải là môi trường tự chủ, tự do cho sáng tạo với tất cả ý nghĩa đầy đủ nhất.

"Chúng ta cùng bày tỏ sự kỳ vọng vào một tương lai phát triển của Đại học với những gì mà Đại học Bách khoa đã khẳng định được trong suốt chiều dài lịch sử 66 năm qua, và khí thế, quyết tâm được thể hiện trong ngày hôm nay, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đại học Bách khoa có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, tiếp tục phát triển và phát triển một cách mạnh mẽ", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

Sau cùng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chúc Đại học Bách khoa Hà Nội hoàn thành thật tốt, phát triển thật nhanh và có một Đại học Bách khoa với mô hình đại học đa ngành mẫu mực cho khối công nghệ và kỹ thuật riêng, cho khối đại học Việt Nam nói chung.

Cơ cấu lãnh đạo của Đại học Bách khoa:
GS. Lê Anh Tuấn được công nhận Chủ tịch Hội đồng đại học (nhiệm kỳ 2020-2025)
PGS. Huỳnh Quyết Thắng được công nhận Giám đốc đại học (nhiệm kỳ 2020-2025)
TS. Bùi Đức Hùng giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng đại học
PGS. Nguyễn Phong Điền, PGS Huỳnh Đăng Chính, PGS Trần Ngọc Khiêm giữ chức vụ Phó giám đốc đại học
ThS. Lã Thu Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng đại học
PGS. Nguyễn Việt Dũng giữ chức vụ Thư ký Hội đồng đại học.
Cần cơ chế để tự chủ đại học phát huy hiệu quả
Thực hiện tự chủ, song nguồn thu của hầu hết các trường đại học hiện nay chỉ trông vào học phí. Nếu không có cơ chế để có nguồn thu khác,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư