Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Thu ngân sách từ khối doanh nghiệp nhà nước mới chỉ đạt 69%
Kỳ Thành - 29/11/2016 13:17
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2016 của Tổng cục Thống kê cho thấy, thu ngân sách Nhà nước còn cách khá xa dự toán, trong đó thu từ khối DNNN mới chỉ đạt 69% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính đạt 852,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 683,5 nghìn tỷ đồng, bằng 87,1%; thu từ dầu thô đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, bằng 63,4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 131,3 nghìn tỷđồng, bằng 76,3%. 

Trong thu nội địa, thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 135 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1%; thuế bảo vệ môi trường 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 91,5%; thuế thu nhập cá nhân 57,3 nghìn tỷ đồng, bằng 90%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 86,4%.

Điểm sáng duy nhất đến từ khoản thu tiền sử dụng đất đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 37,6% dự toán năm.

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 176,6 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 68,9% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2016 ước tính đạt 1.024,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,5% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 167,7 nghìn tỷ đồng, bằng 65,8%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 713,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6%; chi trả nợ và viện trợ đạt 136 nghìn tỷ đồng, bằng 87,7%.

Theo dự toán thu chi ngân sách năm 2016 đã được Quốc hội thông qua, mục tiêu thu ngân sách cả năm là 1.014.500 tỷ đồng, chi ngân sách là 1.273.200 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả thực hiện 11 tháng, để đạt được mục tiêu đã đề ra, việc thu ngân sách phải tăng tốc trong tháng cuối cùng của năm 2016.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê nêu rõ, Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo các cơ quan Thuế, Hải quan quyết liệt thực hiện thu hồi nợ đọng thuế và các khoản phải thu qua công tác thanh tra, kiểm toán; rà soát các khoản thu, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Tạm lùi Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm chưa được trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV thông qua, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư