Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Thành Thống làm Ủy viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội
Kỳ Thành - 19/10/2019 09:19
 
Ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa được Thủ tướng bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.
Thứ trưởng Võ Thành Thống (Ảnh: Đức Thanh)
Thứ trưởng Võ Thành Thống (Ảnh: Đức Thanh)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Võ Thành Thống vừa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hồi tháng 5/2019. Trước đó, ông là Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ. Ông Thống quê ở Sóc Trăng, là Tiến sĩ kinh tế.

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.  

Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện các nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay, thanh toán, ngân quỹ và được nhận vốn uỷ thác cho vay ưu đãi của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước đầu tư cho các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội. 

Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội,  vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Ngân hàng Chính sách xã hội: Đạt 66% kế hoạch tăng trưởng dư nợ trong 6 tháng đầu năm
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã chủ động khai thác, huy động các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư