Đặt mua báo in| Ngày 09 tháng 12 năm 2021, 11:56:11
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng: “VAFIE đóng góp quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”
Anh Phong - 19/04/2019 13:30
 
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội – GS.TSKH Nguyễn Mại, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại Đại hội nhiệm kỳ V (2019 – 2023) của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sáng 19/4/2019, ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đánh giá, trong hơn hai thập kỷ qua, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã có nhiều đóng góp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là môi trường pháp lý, cũng như góp phần xúc tiến các dự án đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với luật pháp và định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của đất nước.

Đặc biệt, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hiệp hội – GS.TSKH Nguyễn Mại, một trong những người đã từng đặt nền móng cho chính sách mở cửa thu hút nước ngoài, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, như đóng góp xây dựng thể chế, luật pháp, chính sách về đầu tư nước ngoài; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo về tình hình kinh tế và hoạt động đầu tư kinh doanh; hỗ trợ tháo gỡ nhiều vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp hội viên, tổ chức các cuộc tham quan, khảo sát cho các doanh nghiệp hội viên ở trong nước và nước ngoài.

Cùng với đó, công tác thông tin báo chí của Hiệp hội đã được kiện toàn góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước về đầu tư nước ngoài tới cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, phản ánh kịp thời các vướng mắc của các doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư kinh doanh, chia sẻ các kinh nghiệm thành công và thất bại, cũng như làm cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hội viên với các cơ quan chức năng của Chính phủ và Chính quyền các địa phương.

“Bộ KH&ĐT đánh giá cao những nỗ lực và những kết quả tích cực trong hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua và bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới Hiệp hội sẽ kiện toàn Ban Chấp hành, cũng như Ban Thường trực để hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội lần này đề ra”, Thứ trưởng nói.

Đặc biệt, Bộ KH&ĐT hy vọng Hiệp hội sẽ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp hội viên nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung để góp ý xây dựng các văn bản pháp luật mà Bộ Kế hoạch và đầu tư đang được Chính phủ giao nhiệm vụ soạn thảo để trình Chính phủ và Quốc hội, nhất là Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và các văn bản dưới luật.

Đồng thời, tham gia phổ biến các văn bản luật pháp, chính sách mới liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tới các doanh nghiệp hội viên nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung; phát hiện các vướng mắc trong quá trình thực thi luật pháp và đề xuất các biện pháp xử lý...

"Chúng tôi cũng mong rằng, các ấn phẩm báo chí thuộc Hiệp hội sẽ tích cực tuyên truyền và nâng cao chất lượng thông tin nhằm góp phần tạo đồng thuận xã hội để thực hiện các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong việc chuyển hướng đầu tư nước ngoài phù hợp với tình hình và yêu cầu của giai đoạn phát triển mới", Thứ trưởng Vũ Đại Thắng bày tỏ kỳ vọng.

GS Nguyễn Mại: Thay đổi cơ bản trong định hướng thu hút FDI thế hệ mới
Theo GS. TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), sự chuyển hướng về đầu tư nước ngoài đã có trong tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư