Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa đối với lĩnh vực hoạt động ngoại hối từ ngày 1/7
T.T - 10/06/2023 16:19
 
Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 1059/QĐ-NHNN công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động ngoại hối quy định tại Nghị định 23/2023/NĐ-CP thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước gồm:

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới. 

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 23/2023/NĐ-CP quy định về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (không bao gồm hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới); điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ bao gồm hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ và hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ.

Nghị định này cũng điều chỉnh về điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư