Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Thủ tướng Chính phủ đốc thúc tiến độ triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Như Chính - 10/10/2015 10:18
 
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 59/NQ-CP 7/8/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN
Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã được thiết kế một cách thuận lợi nhất cho công cuộc đầu tư, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Trước đó, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, thực thi đầy đủ, nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/8/2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơ quan, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tuy nhiên, tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan còn chậm.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ; có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015.

Bộ Công an nghiên cứu, bổ sung quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với 04 ngành nghề: kinh doanh dịch vụ đặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động và kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 3/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế và Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh dịch vụ đặt cược và kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, trình Chính phủ trong tháng 12/2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine, trình Chính phủ trong tháng 12/2015.

Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài, trường hợp cần quy định điều kiện để quản lý, đề xuất việc xây dựng Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh (không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quy định về quản lý trang thiết bị y tế trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề: kinh doanh trang thiết bị y tế; hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế; kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế, trình Chính phủ trong tháng 12/2015; rà soát các quy định hướng dẫn Luật khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp cần quy định các điều kiện để quản lý hoạt động khám bệnh và chữa bệnh cần đề xuất việc xây dựng Nghị định (không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, trình Chính phủ trong tháng 12/2015.

Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các quy định khác tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị quyết 59/NQ-CP.

Căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành các văn bản nói trên (trừ các Nghị định đang trong quá trình xây dựng); đồng thời bảo đảm các điều kiện đơn giản, thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư thực hiện.

Thực thi Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Lấn cấn vì thói quen
Sau gần 3 tháng Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đi vào thực hiện, cách thức và hành vi thực thi luật bắt đầu thay đổi từ nội bộ doanh nghiệp,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư