Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 18:36:12
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương:
Thủ tướng lại nhắc tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
Sáng 14/10 tại Hà Nội, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương khai mạc đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự Đại hội có 296 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối; Lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.
.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VGP News.

Theo Báo cáo, trong 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững và có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sử dụng ngày càng có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước được giao. Đồng thời, các doanh nghiệp trong Khối cũng đã tích cực, đi đầu trong đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn, các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp thuộc khối đạt gần 6.500 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010-2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007-2010. Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỉ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỉ đồng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương toàn Đảng bộ, cấp uỷ đảng các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và tập thể người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biễn rất phức tạp, tác động bất lợi đến nước ta, kinh tế trong nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo các đảng uỷ trực thuộc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước ta trong nhiệm kỳ 5 năm qua (2011-2015).

"Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn và dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Từ năm 2013 đến nay, kinh tế nước ta quý sau tăng cao hơn quý trước, năm sau cao hơn năm trước; 9 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng GDP của cả nước là 6,5%, nếu không có biến động lớn, bất lợi đối với nền kinh tế nước ta thì theo nhiều dự báo, năm 2015 có thể tăng trưởng GDP cao hơn con số 6,5%", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Ảnh: VGP News.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng trân trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: Việc tái cơ cấu doanh nghiệp còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số doanh nghiệp có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số doanh nghiệp thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước...

Từ sự khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế yếu kém còn tồn tại cũng như phân tích tình hình khu vực và thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong những năm tới, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển, nhưng cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức cần phải vượt qua; phải biết tận tận dụng tối đa thuận lợi, cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển.

Cơ bản bày tỏ đồng tình, nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020 trong Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu ra một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận trong quá trình xây dựng Nghị quyết cho nhiệm kỳ tới.

Theo đó, Đảng uỷ Khối cần tiếp tục phối hợp tốt với Ban cán sự các Đảng bộ, các ngành và cơ quan chức năng; nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước. Cần tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đổi mới, hiện đại hoá công nghệ quản trị và sản xuất kinh doanh, phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, gắn khoa học-công nghệ với sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp Nhà nước - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học-công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong điều kiện hội nhập...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khối cần đẩy mạnh thực hiện tốt chính sách về bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội; tạo nền tảng để doanh nghiệp nhà nước phát triển vững chắc hơn trong nhiệm kỳ tới.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra tới hết ngày 15/10/2015.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Sáng 14/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 với 298 đại biểu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư