Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 07 năm 2024,
Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Trịnh Dũng (qdnd.vn) - 14/10/2015 16:05
 
Sáng 14/10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 với 298 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước...

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, khó lường, bên cạnh những khó khăn thách thức ở trong nước, song Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Có 6 trong 7 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XI đề ra. Nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, vấn đề trọng tâm, trọng điểm được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; công tác phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị được tăng cường, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và tạo được sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Khối được quán triệt, triển khai nghiêm túc, sáng tạo và có hiệu quả; công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và các lĩnh vực xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò, vị thế, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và các giải pháp khắc phục để Đảng bộ Khối thực hiện tốt hơn, nhanh và hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của Đảng bộ Khối cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương trước Đảng, trước nhân dân để nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đảng bộ phải lãnh đạo các cơ quan, cán bộ, đảng viên trong Khối nâng cao hơn nữa năng lực, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình trong và ngoài nước;l

Tăng cường nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, khả năng dự báo những tình huống có thể xảy ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường hoạt động đối ngoại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân, vì dân, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, góp phần chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối đó, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đảng bộ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo được sự chuyển biến căn bản trong ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận
Trong phiên làm việc chiều ngày 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư