Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 10 năm 2022, 01:02:49
Sự kiện: Thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP 2020

Báo Đầu tư - Cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19, góp phần thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.