Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 07 năm 2024,
Thường trực Ban Bí thư: Khắc phục tình trạng "làm đúng quy trình nhưng chọn người không đúng"
Nguyễn Lê - 09/07/2024 12:40
 
Công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện, khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua khi tất cả đều đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn người không đúng, theo Thường trực Ban Bí thư.
.
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn.

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh trong phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị diễn ra vào sáng 9/7 tại Hà Nội, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu của các cơ quan Trung ương; điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã...

Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Về Chỉ thị này, Thường trực ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy nắm chắc 7 yêu cầu và 6 nội dung.

Theo đó, đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, ông Lương Cường lưu ý công tác nhân sự cần đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

“Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng; trong đó đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu hạ thấp tiêu chuẩn”, ông Cường nhấn mạnh.

Cho biết tới đây sẽ có hướng dẫn đầy đủ về lựa chọn nhân sự, Thường trực ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu cao nhất là làm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, nhưng phải lựa chọn đúng người trên cơ sở đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

“Cái này rất quan trọng, khắc phục những cái sai, cái yếu vừa qua khi tất cả đều đúng quy trình, đúng nguyên tắc nhưng chọn người không đúng”, ông Cường nêu rõ.

Theo Thường trực ban Bí thư, những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, những người này cũng phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

“Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt là không được để lọt vào giữ các cương vị chủ chốt ở các cấp”, Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Ngoài ra, ông Cường cũng lưu ý cần chú tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng ở Trung ương, phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong nhiệm kỳ.

Vẫn theo Thường trực Ban Bí thư, cần chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức chính sách trong công tác nhân sự, nhất là việc bố trí công tác và thực hiện chính sách với cán bộ không đủ tuổi tái cử, đảm bảo thống nhất, đoàn kết cao trong nội bộ.

“Cái này cũng là một bài học rất quan trọng. Chúng ta làm công tác tư tưởng, chính sách cho các đồng chí nghỉ chính là làm cho chúng ta và nhiệm kỳ sau nên cần tận tình, chu đáo, làm hết điều kiện chúng ta có thể, cho phép”, ông Cường lưu ý.

Vấn đề tiếp theo được Thường trực Ban Bí thư đề cập là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết luật, giải quyết những tồn đọng, bức xúc trong dư luận cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền. Nhất là liên quan nhân sự trước đại hội phải xem xét, kết luận giải quyết sớm, cơ bản năm nay giải quyết xong vấn đề này.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật của Đảng; đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…

Về việc ban hành Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 

Quy định này, theo Thường trực Ban Bí thư, khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, với việc cụ thể hóa thành 5 điều, 19 nội dung để Đảng thực sự đạo đức, văn minh.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng việc ban hành Quy định số 144 mới là thành công bước đầu, điều cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức.

Nhấn mạnh từ Thường trực Ban Bí thư là phải làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén giúp cán bộ, đảng viên vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

“Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa công vụ, văn hóa từ chức, để việc có lên có xuống, có vào có ra dần trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ”, ông Cường nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư