Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 04 năm 2024,
Thủy điện nghìn tỷ ở Quảng Ngãi "trễ hẹn"
Thanh Chung - 17/01/2024 11:08
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án thủy điện Trà Phong. Đây là lần thứ 3 dự án thủy điện nghìn tỷ này được điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án thủy điện Trà Phong.

Theo đó, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 607/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, đến quý II/2024 hoàn thành các thủ tục về đầu tư, môi trường, xây dựng...; thi công xây dựng công trình; Đến quý II/2024, phát điện Nhà máy thủy điện Trà Phong 1B; Đến quý IV/2024, phát điện Nhà máy Trà Phong 1A và hoàn thành toàn bộ dự án.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành, địa phương có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện dự án của Nhà đầu tư và hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Trường hợp Nhà đầu tư thực hiện không đúng nội dung liên quan đến dự án, các nội dung đã cam kết và nội dung được chấp thuận điều chỉnh nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm tiếp thu và thực hiện nghiêm túc ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương liên quan, các nội dung đã cam kết tại hồ sơ dự án và các nội dung lưu ý phải thực hiện được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Báo cáo thẩm định số 374/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/12/2023; chú động phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thành các thủ tục, đầu tư dự án đúng tiến độ quy định tại Quyết định này.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án thủy điện Trà Phong.

Cụ thể, dự án thủy điện Trà Phong được cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 19/QĐ-UBND ngày 9/1/2019, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 490/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 607/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết, Dự án Thủy điện Trà Phong, gồm 2 nhà máy Trà Phong 1A và Trà Phong 1B, tổng công suất 30WM, với tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng HATACO Tây Trà làm chủ đầu tư.

Quảng Ngãi có đô thị mới rộng hơn 2.000 ha
Huyện Sơn Tịnh vừa tổ chức công bố quyết định công nhận đô thị mới Sơn Tịnh là đô thị loại V, nằm ở khu vực trung tâm huyện Sơn Tịnh, có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư