Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 02 năm 2023, 08:21:59
Tiền thưởng và hỗ trợ phúc lợi không bị tính đóng bảo hiểm xã hội
Hồng Kiều (vietnam+) - 06/01/2016 10:41
 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về căn cứ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Thay vì việc tính đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tiền lương cơ bản thì từ ngày 1/1/2016, các đơn vị sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội dựa trên tiền lương và thu nhập (phụ cấp).
(Ảnh minh họa: TTXVN)


Như vậy, ngoài lương trong hợp đồng, các doanh nghiệp còn phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động dựa trên cả các khoản phụ cấp “đầu vào” là các khoản tính vào giá thành sản phẩm, ví dụ như, tiền phụ cấp chức vụ, cấp bậc, tiền tăng ca, chuyên cần, tiền nhuận bút …

Riêng các khoản phụ cấp hỗ trợ và phúc lợi xã hội như: Tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động sẽ không bị tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo quy định tại thông tư, từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội dựa trên 2 nguồn chính là tiền lương, cộng các khoản phụ cấp. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương được tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương, được pháp luật quy định, do doanh nghiệp và lao động đã thỏa thuận. Đối với người lao động làm sản phẩm hoặc làm công nhật thì việc đóng bảo hiểm xã hội được tính theo tiền lương dựa trên đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Mức phụ cấp lương để tính đóng bảo hiểm xã hội, là khoản phụ cấp đi kèm theo lương mà hai bên đã thỏa thuận. Cụ thể là các khoản phụ cấp để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. Ví dụ như:, tiền phụ cấp cấp bậc, chức danh quản lý, tiền tăng ca, tăng kíp, tiền nhuận bút …

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, việc đóng bảo hiểm xã hội sẽ được xác định dựa trên 3 nguồn chính: Tiền lương, cộng phụ cấp lương, cộng các khoản bổ sung khác theo quy định tại Thông tư số 47.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2016. Dự kiến, sẽ có hơn 200 nghìn doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp bởi cách đóng bảo hiểm xã hội mới./.

Cách tính lương hưu dựa trên mức đóng bảo hiểm xã hội
Cách tính lương hưu theo số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư