Tiếp cận điện năng tại EVNNPC chỉ mất 5,91 ngày
Trong quý I/2019, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đều đạt theo quy định, riêng chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 5,91 ngày so với mục tiêu đề ra là 7 ngày.

Quý I/2019, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 14.985,87 triệu kWh, tăng 8,07% so với cùng kỳ 2018, trong đó thành phần công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 64,94% và tăng 7,82%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 28,77% và tăng 7,13% so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổn thất điện năng của EVNNPC đạt 5,20%, giảm 0,20% so với cùng kỳ 2018.

Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện giảm sâu so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Cụ thể, số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối (MAIFI) là 0.05 lần/0.09 lần kế hoạch giao; chỉ số thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIDI) là 75.22 phút/175.23 phút kế hoạch được giao, chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối (SAIFI) giảm 0.62 lần/1.35 lần kế hoạch giao.

Cũng trong quý I, EVNNPC đã đóng điện 04 trạm biến áp mới, nâng công suất 04 máy biến áp và lắp 03 máy biến áp thứ 2 tại các trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng tăng 372 MVA góp phần nâng cao năng lực lưới điện và độ tin cậy cung cấp điện.

Trong quý I, toàn Tổng công ty thực hiện kiểm tra giá bán điện đối với 113.933 khách hàng. Toàn Tổng công ty có 82 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái nhà với tổng công suất lắp đặt là 1.642 kWp, sản lượng phát lên lưới là 40.400 kWh.

Hoàng Minh

Bình luận của bạn về bài viết...