Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Tổ chức Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024
N.L - 16/04/2024 18:30
 
Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên - cơ quan thường trực Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024 vừa ban hành Điều lệ Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024.

Giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ VI năm 2024 được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Hưng Yên.

Giải nhằm tôn vinh, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, từ đó nâng cao chất lượng các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử), tuyên truyền, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng thời, góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về tỉnh Hưng Yên. 

Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao, lựa chọn tác phẩm tham dự Giải báo chí quốc gia hằng năm. Cũng như tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải báo chí Nguyễn Văn Linh lần thứ V năm 2023.

Theo Ban tổ chức, những tác phẩm báo chí tham dự để xét tặng giải thưởng là những tác phẩm báo chí phản ánh về tỉnh Hưng Yên, bảo đảm yêu cầu về tính tư tưởng, chính trị và văn hóa, có tính chính xác và tính thuyết phục, là những tác phẩm đã đăng, phát trên các loại hình báo chí trong và ngoài tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo chí hoặc tác phẩm báo chí của Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hưng Yên.

Tác phẩm tham dự phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước; phản ánh trung thực các vấn đề, sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Hưng Yên.

Các tác phẩm báo chí đoạt giải phải là những tác phẩm báo chí xuất sắc, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị và văn hóa; có chất lượng tốt cả về nội dung và hình thức thể hiện; phù hợp với tính chất và đặc điểm của các loại hình báo chí; bảo đảm tính chính xác, tính thuyết phục, tính hấp dẫn và tính phát hiện; đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

 

Tác phẩm báo chí dự giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát từ ngày 01/5/2023 đến hết ngày 30/4/2024 trên các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải từ ngày 1/5/2024 - 15/5/2024. Thời gian trao giải dự kiến vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) và kỷ niệm 109 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. (1/7/1915 - 1/7/2024).
Báo Đầu tư đoạt giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ V
Chiều 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển”...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư