Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 05 năm 2022, 07:28:02
Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quang Hưng - Chí Cường - 30/03/2016 14:44
 
Sáng nay (30/3), tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phát động phong trào thi đua Ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016”.
.
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát động phong trào thi đua Ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2016

Theo đó, năm 2016, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước; nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý kinh tế vĩ mô nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020; Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, có hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao và bảo đảm thời gian, chất lượng theo yêu cầu.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2015, Chánh văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tống Quốc Đạt đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ năm 2015 và phương hướng công tác năm 2016; Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trung Nam báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và nội dung, mục tiêu thi đua năm 2016, công bố các quyết định khen thưởng năm 2015 của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê giai đoạn  2010 – 2014.

Trong đó, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể là Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ và Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng;

.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (bên phải) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (bên trái).
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (giữa) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể là Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ và Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (giữa) trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể là Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ và Trường Cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Văn Trung và đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (giữa) trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Nguyễn Văn Trung (trái) và đồng chí Nguyễn Thế Phương (phải), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (giữa) trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho đồng chí Tống Quốc Đạt – Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (phải), đồng chí Hồ Sỹ Hùng – Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trái)

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu cho thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thông mới” giai đoạn 2011 – 2015;

.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao tặng bằng khen cho Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho tập thể: Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị đã có thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội;

.
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung (thứ 3 từ phải qua) tặng bằng khen cho các tập thể: Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị đã có thành tích trong tham gia xây dựng Nhà Quốc hội và các cá nhân: Cục trưởng Cục quản lý đăng ký kinh doanh Trần Thị Hồng Minh đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014; Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thanh Dương và Chủ tịch Công đoàn Vụ Kinh tế nông nghiệp Vương Thị Xuân Thủy đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.

Thủ tướng tặng bằng khen cho cá nhân: Cục trưởng Cục quản lý đăng ký kinh doanh Trần Thị Hồng Minh đã có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2014; Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thanh Dương và Chủ tịch Công đoàn Vụ Kinh tế nông nghiệp Vương Thị Xuân Thủy đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2015.

.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tặng cờ thi đua cấp Bộ cho các đơn vị: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ Quản lý các khu kinh tế; Viện Chiến lược phát triển; Thanh tra Bộ; Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương; Báo Đầu tư; Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh và Cục Đầu tư nước ngoài.
Trao Huân chương Độc lập và Huân Chương Lao động cho cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chiều 18/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi Lễ trao tặng Huân chương độc lập và và Huân chương Lao động cho 16 đồng chí nguyên là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư