Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 01 năm 2022, 14:11:20
Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra doanh nghiệp qua mạng
Thị Hồng - 01/04/2020 18:28
 
Từ hôm nay (01/04), Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành Điều tra Doanh nghiệp năm 2020 trên phạm vi cả nước. Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Đối tượng điều tra của cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2020 bao gồm các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các Luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 hiện đang hoạt động. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp cũng thuộc đối tượng điều tra lần này. 

Một trong những điểm mới căn bản của điều tra doanh nghiệp năm 2020 là triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến. 

Doanh nghiệp được cấp tài khoản đăng nhập và thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Điều tra doanh nghiệp tại địa chỉ thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn. 

Thời gian thu thập thông tin được triển khai từ ngày 01/04 đến ngày 30/5 và được nhập tin, xử lý, nghiệm thu số liệu trước 31/07/2020.

Kết quả thu thập từ điều tra doanh nghiệp năm 2020 được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đồng thời, kết quả của Điều tra doanh nghiệp năm 2020 sẽ là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021" và “Sách Trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp và chi phí dịch vụ logistic trong thời đại công nghiệp 4.0.

Nhiều doanh nghiệp phải khóc vì quy định vô lý
Những quy định không phù hợp với thời cuộc luôn được xếp vào hàng đầu danh sách phải cắt giảm. Nhưng thực tế không như vậy và nhiều doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư