Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 02 năm 2023, 04:09:46
Tổng cục Thuế mời thầu nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử
Minh Hải - 18/06/2016 09:31
 
Tổng cục Thuế có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng triển khai mở rộng năm 2015” sử dụng nguồn vốn nhà nước, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng nộp thuế điện tử đáp ứng triển khai mở rộng năm 2015

- Loại gói thầu: Hỗn hợp

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Nâng cấp ứng dụng

+ Triển khai

+ Hỗ trợ sau triển khai

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 183 ngày (tương đương 06 tháng) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, ngày 21/6/2016 đến trước 9 giờ, ngày 1/7/2016.

Địa điểm phát hành HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). Khoản tiền đảm bảo dự thầu này phải nộp thông qua bảo lãnh của ngân hàng và nhà thầu phải gửi giấy tờ chứng nhận đến bộ phận nhận Hồ sơ dự thầu chậm nhất là trước thời điểm đóng thầu.

Thời điểm đóng thầu 9 giờ ngày 1/7/2016.

Thời điểm mở thầu 9 giờ 15 phút ngày 1/7/2016.

Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh
Gói thầu Thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút ngày 15/7/2016.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư