Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 11:56:12
Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
Như Chính - 15/03/2016 20:55
 
Trong tháng 4/2016, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình, kết quả 10 năm thực hiện Luật PCTN, thực trạng tham nhũng hiện nay và hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; làm rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện căn bản hệ thống chính sách, pháp luật về PCTN, trọng tâm là việc sửa đổi toàn diện Luật PCTN và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác PCTN giai đoạn 2016 - 2020.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị tổng kết để tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong PCTN, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác PCTN; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN 10 năm qua, tạo động lực mới để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và toàn xã hội trong công tác PCTN.

Luật PCTN đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII ngày 4/8/2007, cũng như tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII ngày 23/11/2012 đã khẳng định quyết tâm ngăn chặn tệ nạn tham nhũng nhằm duy trì sự ổn định, trật tự xã hội, góp phần phát triển trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực thế giới theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong phòng ngừa và kiên quyết trong đấu tranh, phát hiện xử lý.

Có bỏ án tử hình với tội tham ô, tham nhũng?
Bộ luật Hình sự sửa đổi dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua cuối tuần này. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều ý kiến băn khoăn khi bỏ tội danh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư