Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 13:49:20
Top 7 kỳ quan đô thị thế giới mới
- 21/12/2014 06:33
7 thành phố được bình chọn là kỳ quan đô thị mới của thế giới do trang Business Insider đưa ra, không có thành phố nào thuộc châu Âu hoặc Mỹ.
Bình luận bài viết này