Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 21:29:02
TP. Thủ Đức có 15 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính
Trọng Tín - 19/09/2023 12:40
 
HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP. Thủ Đức.

Theo đó, các tổ chức hành chính trực thuộc TP. Thủ Đức gồm 15 cơ quan chuyên môn, bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính, Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin, Phòng Quy hoạch - Xây dựng, Phòng Giao thông công chính, Thanh tra Xây dựng.

Ngoài ra, TP. Thủ Đức còn có 1 tổ chức hành chính khác là Trung tâm Hành chính công.

a
Các tổ chức hành chính trực thuộc TP. Thủ Đức gồm 15 cơ quan chuyên môn và 1 tổ chức hành chính khác là Trung tâm Hành chính công. Ảnh: Lê Toàn

Như vậy, ngoài việc giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của 8 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Thủ Đức, địa phương này đã được tổ chức lại và đổi tên 5 cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau và thành lập thêm một cơ quan chuyên môn mới.

Các cơ quan giữ lại bao gồm: Văn phòng, Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Thanh tra, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, có 5 cơ quan được tổ chức lại và đổi tên năm cơ quan chuyên môn do chuyển chức năng, nhiệm vụ qua lại với nhau.

Cụ thể: Phòng Tài chính có tên theo quy định là Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhưng đổi tên do chuyển chức năng kế hoạch và đầu tư qua phòng Kinh tế. Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư có tên theo quy định là Phòng Kinh tế, nhưng đổi tên do tiếp nhận chức năng kế hoạch và đầu tư từ Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch có tên theo quy định là Phòng Văn hóa - Thông tin nhưng chuyển chức năng thông tin qua phòng Phòng Khoa học Công nghệ. Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin có tên theo quy định là Phòng Khoa học Công nghệ nhưng đổi tên vì tiếp nhận chức năng thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin.

Phòng Quy hoạch - Xây dựng đổi tên từ Phòng Quản lý đô thị, đồng thời chuyển chức năng giao thông vận tải, quản lý hạ tầng, quản lý trật tự đô thị qua phòng khác.

Ngoài ra, TP.HCM còn thành lập ba tổ chức hành chính mới trực thuộc UBND TP. Thủ Đức. Gồm: Phòng Giao thông công chính; Thanh tra Xây dựng; Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Thí điểm thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập

Ngoài việc thành lập các cơ quan chuyên môn, TP. Thủ Đức còn được thí điểm thành lập 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP. Thủ Đức.

Cụ thể, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP. Thủ Đức thực hiện chức năng thay mặt UBND TP. Thủ Đức làm chủ sở hữu, quản lý khai thác, vận hành, bảo trì liên quan đến tài sản kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đường bộ, hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, hạ tầng thủy lợi và quản lý, bảo trì, khai thác hệ thống công viên, cây xanh đô thị;

Đơn vị này cũng làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thủy lợi và hạ tầng - xã hội, tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, công trình nâng cấp, cải tạo mở rộng, quản lý duy tu, sửa chữa đối với các dự án khác liên quan sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách, vốn khác thuộc thẩm quyền UBND TP. Thủ Đức. Tổ chức cung cấp các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo quy định.

Đơn vị thứ hai là Trung tâm An sinh xã hội TP. Thủ Đức. Cơ quan này có chức năng kết nối, huy động nguồn lực xã hội theo nguyên tắc hiệp lực công tư nhằm hướng đến xây dựng hạ tầng phúc lợi xã hội bền vững; cung cấp dịch vụ phúc lợi cơ bản, đào tạo các kỹ năng cho người yếu thế, người nghèo đô thị, lao động phi chính thức và những người cần được hỗ trợ tại TP. Thủ Đức;

Ngoài ra, kêu gọi tài trợ, tiếp nhận các nguồn tài trợ tài chính, hiện vật, hàng hóa từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa từ các nhà tài trợ, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước; xây dựng, tập huấn và triển khai chiến lược an sinh cho lao động phi chính thức, người yếu thế, người di cư tại TP. Thủ Đức.

Đơn vị sự nghiệp công lập thứ ba được thí điểm thành lập là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Thủ Đức. Cơ quan này có chức năng thực hiện chức năng hỗ trợ, kết nối tạo môi trường thuận lợi, hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hoạt động đổi mới sáng tạo, xúc tiến đầu tư và khoa học - công nghệ;

Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, khối trường, viện, nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp tác phát triển các sản phẩm, dịch vụ khoa học - công nghệ, dịch vụ công nghệ thông tin, hoạt động xúc tiến đầu tư phục vụ xây dựng chính quyền số cho thị trường trong và ngoài nước; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và là đầu mối phối hợp các tổ chức có liên quan để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc các chương trình, kế hoạch của TP. Thủ Đức về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin và xúc tiến đầu tư.

TP.HCM trình 5 dự án đầu tư theo hình thức BOT
Các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; Quốc lộ 1; Quốc lộ 22; trục Bắc – Nam và cầu đường Bình Tiên là 5 dự án thực hiện theo hợp đồng BOT...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư