Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2022, 13:33:20
TP.HCM triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung
Trọng Tín - 12/09/2019 17:31
 
Cơ sở dữ liệu bản đồ số dùng chung của TP.HCM sẽ thường xuyên được cập nhật dữ liệu, bổ sung, hoàn chỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm thực hiện triển khai kế hoạch xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố.
Thành phố chỉ có ứng dụng liên quan đến sử dụng bản đồ và trên cơ sở như vậy khi Thành phố cần tích hợp những loại cơ sở dữ liệu lại hết sức khó khăn
TP.HCM chỉ có ứng dụng liên quan đến sử dụng bản đồ nên khi cần tích hợp những loại cơ sở dữ liệu lại hết sức khó khăn

Tại hội nghị triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung được diễn ra vào sáng nay, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Võ Thị Trung Trinh cho biết, TP.HCM đã ban hành kế hoạch xây dựng kho dữ liệu dùng chung trên 3 nền tảng là người dân, doanh nghiệp và bản đồ.

Hiện nay, hiện trạng chung của Thành phố chỉ có ứng dụng liên quan đến sử dụng bản đồ và trên cơ sở như vậy khi Thành phố cần tích hợp những loại cơ sở dữ liệu lại hết sức khó khăn. Từ thực trạng chung đó, Thành phố quyết định phải có một bản đồ số dùng chung và bản đồ này được cập nhật thường xuyên để phản ảnh đúng hiện trạng của Thành phố.

Theo bà Trinh, đến nay, Thành phố đã triển khai thực hiện nội dung liên quan đến người dân là dân cư và hộ tịch, dự kiến tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về người dân.

Mục đích chung của Thành phố trong giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020, Thành phố phải vận hành được một số cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó có 3 cơ sở dữ liệu phải vận hành được, đó là cơ sở dữ liệu về người dân, cơ sở dữ liệu về bản đồ, cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.

Về kế hoạch triển khai thí điểm bản đồ số dùng chung của Thành phố sẽ trải qua 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, Thành phố sẽ thuê dịch vụ bản đồ nền của nhà cung cấp dịch vụ bản đồ, đánh giá đảm bảo yêu cầu; trên cơ sở đó thực hiện biên tập bổ sung các lớp, trường thông tin đã được các Sở chuyên ngành phê duyệt và cung cấp, chia sẻ cho dịch vụ bản đồ số dùng chung làm cơ sở dữ liệu đầu kỳ phục vụ triển khai dịch vụ.

Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố phương án xây dựng bản đồ số dùng chung cho Thành phố.

“Hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM, nhiệm vụ chung của các sở, ngành, quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố phân công tham mưu vấn đề này nên mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của các đơn vị.”, bà Trinh nói.

TP.HCM “xin” dùng phần đất trong hành lang an toàn đường cao tốc làm đường đô thị
Sở Giao thông - Vận tải TP.HCM vừa có văn bản số 6475 gửi Bộ Giao thông - Vận tải “xin” cho thành phố được sử dụng phần đất dưới đường...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư