TP.HCM: Siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng
Trọng Tín - 10/09/2019 08:25
 
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 mà lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban ngành thực hiện.

Cụ thể, Lãnh đạo Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng Thành phố cần siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, có giải pháp xử lý kiên quyết ngay từ đầu đối với những trường hợp vi phạm về xây dựng; tăng cường công tác quản lý sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè.

Sở Xây dựng Thành phố cần siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (ảnh: Trọng Tín)
Sở Xây dựng Thành phố cần siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn (ảnh: Trọng Tín)

Tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy chế thay thế Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo hướng tiếp cận dần đến mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc UBND quận, huyện quản lý; tổ chức Hội thảo “Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở TP.HCM giai đoạn 2020 - 2035”.

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu danh mục các dự án hoàn thành, các dự án khởi công trước Đại hội và danh mục các dự án khởi công sau Đại hội Đảng bộ Thành phố; đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công đến ngày 31/7 và ước thực hiện cả năm 2019; giải trình những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và giải pháp tháo gỡ.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND Thành phố quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn cho phù hợp tình hình phát triển của Thành phố. Hướng dẫn các nhà máy xử lý rác thải hiện hữu chuyển đổi công nghệ, phấn đấu đến tháng 10 khởi công thêm nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Tâm Sinh Nghĩa; tăng cường triển khai phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 24 quận, huyện; duy trì thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế.

Lãnh đạo Thành phố cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu tổ chức Hội thảo “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”; tiếp tục rà soát chất lượng của các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển khai thực hiện theo quy hoạch, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Ngoài tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội” và một số chương trình, đề án trọng tâm, trong tháng 9/2019, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành; quận, huyện thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra của một số dự án trọng điểm. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm; chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ…

TP.HCM: Bí thư, Chủ tịch quận, huyện phải chịu trách nhiệm về tình trạng xây dựng không phép, sai phép
Đây là quan điểm chỉ đạo của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX tổ chức sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản