Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 16 tháng 06 năm 2024,
Trà Vinh kêu gọi đầu tư 6 dự án khu - cụm công nghiệp vốn 17.447 tỷ đồng
Trúc Giang - 05/03/2023 09:36
 
Tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 khu công nghiệp, 1 khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp và 3 cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư dự kiến 17.447 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Cụ thể, có 44 dự án được tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư bao gồm: lĩnh vực công nghiệp có 9 dự án; lĩnh vực nông nghiệp có 1 dự án; lĩnh vực hạ tầng xã hội- đô thị và môi trường có 25 dự án; lĩnh vực thương mại, du lịch và dịch vụ có 9 dự án.

Trong 25 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng xã hội- đô thị và môi trường, tỉnh Trà Vinh kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 khu công nghiệp, 1 khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp và 3 cụm công nghiệp, với tổng mức đầu tư dự kiến 17.447 tỷ đồng. Đó là:

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Định An (trong Khu kinh tế Định An), diện tích sử dụng đất 591 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 3.550 tỷ đồng.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đôn Xuân (trong Khu kinh tế Định An), diện tích sử dụng đất 934 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 5.600 tỷ đồng.

Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị - Dịch vụ - Công nghiệp (trong Khu kinh tế Định An), diện tích sử dụng đất 1.241 ha (trong đó diện tích hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Ngũ Lạc là 936 ha và Khu dịch vụ công nghiệp là 305 ha), tổng mức đầu tư dự kiến 7.400 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Lưu Nghiệp Anh (xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú), diện tích sử dụng đất 31,52 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 291 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bình Phú (xã Bình Phú, huyện Càng Long), diện tích sử dụng đất 33 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 305 tỷ đồng.

Dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Sa Bình (xã Long Đức, TP. Trà Vinh), diện tích sử dụng đất 32,58 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 301 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư