Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 18 tháng 06 năm 2024,
Trí thức Việt kiều góp ý nâng cao năng lực cạnh tranh cho Việt Nam
Thanh Huyền - 05/06/2015 21:17
 
Ngày 7/6 tới, tại Nhà khách Chính phủ (12 Ngô Quyền, Hà Nội), sẽ diễn ra Diễn đàn thảo luận về phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”, Diễn đàn do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Ban Kinh tế Trung ương phối họp các cơ quan liên quan tổ chức nhằm thu hút sự tham gia góp ý của các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Các vấn đề được tập trung thảo luận tại Diễn đàn gồm: Tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng của Việt Nam; Nâng cao năng lực quản trị, thể chế; Cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, thuế; Chính sách phát triển công nghiệp, nông nghiệp doanh nghiệp…

Tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng của Việt Nam là một trong những vấn đề sẽ được thảo luận tại Diễn đàn
Tái cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng của Việt Nam là một trong những vấn đề sẽ được thảo luận tại Diễn đàn

Đây là cơ hội cho trí thức kiều bào đóng góp ý kiến, tư vấn trên tinh thần xây dựng và tích cực vào những vấn đề thiết thực đối với phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiểp theo, đồng thời giúp họ nắm bắt yêu cầu trong nước, giao lưu kết nối với trí thức và các nhà quản lý trong nước.

Diễn đàn đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các chuyên gia kinh tế người Việt Nam ở nước ngoài do Nhóm Sáng kiến Việt Nam (Hoa Kỳ) tập hợp, với mong muốn cùng các chuyên gia kinh tế trong nước và một số chuyên gia kinh tế quốc tế nghiên cứu về các vấn đề phát triển của Việt Nam, đóng góp cho đất nước.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của khoảng 100 đại biểu trong và ngoài nước; trong đó, có 30 đại biểu chuyên gia kinh tế, tài chính, luật, hành chính công là người Việt Nam ở nước ngoài làm việc tại các trường đại học của Mỹ, Pháp, Úc, Nhật; đang làm việc tại Ngân hàng Thế giới (World Bank) hoặc trong nước; 70 đại biểu trong nước gồm các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, đại diện cơ quan ban, ngành liên quan.

Việc tổ chức Diễn đàn nhằm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyêt số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhằm đẩy mạnh công tác vận động trí thức kiều bào tham gia đóng góp xây dựng đất nước.

Diễn đàn được tổ chức thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về phát huy các nguồn lực kiều bào, huy động kiến thức của chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và kinh nghiệm quốc tế vào hoạch định chính sách kinh tể vĩ mô, chiến lược phát triển kinh tế và giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của trí thức kiều bào là được tham gia vào quá trình phát triển đất nước.

500 triệu USD cải cách kinh tế, năng lực cạnh tranh
Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam vừa phê duyệt hai gói hỗ trợ, một gói 250 triệu USD giúp Việt Nam cải cách kinh tế, nâng cao năng lực cạnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư