Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội
Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch từ ngày 01/7
Hạnh Phúc - 25/06/2022 22:19
 
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1945/UBND-KSTTHC về thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công, thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp.
TIN LIÊN QUAN

Công văn nêu rõ, để triển khai thực hiện nội dung trên, Sở Tư pháp, căn cứ nội dung tái cấu trúc quy trình do Bộ Tư pháp ban hành, tham mưu UBND thành phố ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến trên địa bàn thành phố; tổ chức triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn) trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 01/7/2022.

Bên cạnh đó, Sở phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện ngay việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố theo quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến do UBND thành phố ban hành; không để xảy ra tình trạng chậm, muộn hoặc yêu cầu các thông tin không cần thiết, không đúng quy định.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kịp thời rà soát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ giúp UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện và bảo đảm việc thực hiện quy trình, thao tác nghiệp vụ đúng quy định trên Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp để phối hợp tháo gỡ vướng mắc hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm các điều kiện vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” của thành phố trong quá trình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Phối hợp với Công an thành phố bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình quản lý và vận hành Hệ thống thông tin “một cửa điện tử”, Cổng dịch vụ công thành phố kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định.

Văn phòng UBND Thành phố, trên cơ sở quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến, do Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố ban hành, thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an thành phố tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện trên toàn thành phố.

Đặc biệt, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tài liệu hướng dẫn sử dụng đối với Hệ thống thông tin “một cửa điện tử” có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hướng dẫn sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thực hiện nội dung thông tin, tuyên truyền trong việc sử dụng các dịch vụ của Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư