Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 01:00:32
Trình Quốc hội cơ cấu Chính phủ mới gồm 27 thành viên, giảm một Phó thủ tướng
Nguyễn Lê - 26/07/2021 16:58
 
Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ mới có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Cuối phiên họp chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Chính phủ mới có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 18 Bộ trưởng, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

4 Phó thủ tướng, dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực sau: (1) Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; (2) Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; (3) Kinh tế ngành; (4) Khoa giáo - Văn xã, ông Phạm Minh Chính cho biết.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chính phủ có 5 Phó thủ tướng (trong đó có 1 Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao).

Theo tờ trình, Chính phủ mới có 18 Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông - Vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế.

4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thẩm tra nội dung Chính phủ trình, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ như vậy bảo đảm phù hợp với Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua; kế thừa, phát huy ưu điểm và những kết quả tích cực đã đạt được của cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XIV.

Cơ cấu trên cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn tổ chức, hoạt động của Chính phủ cũng như yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị vẫn nên bố trí cơ cấu số lượng 5 Phó thủ tướng để bảo đảm tính ổn định trong chỉ đạo, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện “mục tiêu kép” như hiện nay, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết.

Quốc hội thông qua cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới
Nghị quyết về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được 100% đại biểu có mặt thông qua đầu phiên họp sáng 23/7.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư