Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 01 năm 2022, 18:23:22
Trước khi chỉ định thầu, ký hợp đồng phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Anh Ngọc - 24/05/2019 07:16
 
Điểm b, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các Điểm b, c, d, đ và e; Khoản 1 Điều này là phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Mộng Điệp đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi nhận được gói thầu tư vấn quản lý dự án. Trong khi chuẩn bị dự án, chủ đầu tư đã căn cứ chủ trương đầu tư năm 2017 để chỉ định thầu và ký hợp đồng giá trị 100 triệu đồng với cơ quan tôi. Đến năm 2018, UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu lại có gói thầu tư vấn quản lý dự án giá trị 50 triệu đồng.

Tôi xin hỏi, có phải phê duyệt chỉ định thầu và hợp đồng gói thầu tư vấn quản lý dự án thêm lần nữa theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu quy định một trong các điều kiện để thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các Điểm b, c, d, đ và e; Khoản 1 Điều này là phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Theo đó, trước khi chỉ định thầu, ký hợp đồng phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Được chỉ định thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên?
Trường hợp gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu 486 triệu đồng thì không thuộc hạn mức chỉ định thầu quy định...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư