Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu "điểm nhấn rất quan trọng" của Văn kiện Đại hội Đảng XIII
Song An - 03/02/2021 09:59
 
Điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Sáng 3/2, Ban Đối ngoại Trung ương đã thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng đến các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân thông tin, diễn ra từ 25/1 đến ngày 1/2/2021 với 1.587 đại biểu, Đại hội XIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

.
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, ông Hoàng Bình Quân thông tin về kết quả Đại hội XIII đến các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Ông Quân nêu rõ: Điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

"Chúng tôi không chỉ hoạch định đường lối phát triển đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối, tầm nhìn dài rộng hơn đến năm 2030 và năm 2045. Đây chính là điểm mới rất quan trọng của Đại hội lần này" - ông Quân nhấn mạnh.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cũng cho biết, trên cơ sở mục tiêu tổng quát, trong giai đoạn từ nay đến năm 2045, Đại hội xác định tầm nhìn phát triển hướng đến các mục tiêu cụ thể, theo từng mốc thời điểm.

Đến năm 2025 - kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ,

Về chủ trương, chính sách đối ngoại, Đại hội XIII khẳng định chủ trương chung là tiếp tục thưc hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng cùng có lợi.

Cụ thể, ông Quân cho biết, nhiệm kỳ này Việt Nam sẽ kết hợp chặt chẽ, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đối ngoại song phương và nâng tầm đối ngoại đa phương. Nâng cao năng lực hội nhập, nhất là cấp vùng và cấp địa phương; doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội từ quá trình hội nhập quốc tế mang lại, nhất là các FTA đã ký kết. Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt và hiệu quả, tích cực triển khai các cam kết quốc tế.

Việt Nam cũng sẽ mở rộng quan hệ và đầy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác phát triển và tiến bộ xã hội.

Việt Nam sẽ chủ động đẩy mạnh ngoại giao quốc phòng và an ninh, tăng cường ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, mở rộng và nâng cao ngoại giao văn hóa, đóng góp vào quảng bá hình ảnh đất nước - ông Quân thông tin.

Kết quả rất tuyệt vời về nhân sự

Vê công tác nhân sự, ông Quân thông tin, Đại hội đã bầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội là Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu hai điểm nhấn. Một là, trong số 200 ủy viên Trung ương được bầu, có 19 cán bộ nữ.

"Chúng tôi luôn có chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ nhưng quá trình này không  đơn giản. Lần này có 19 ủy viên trung ương là nữ cũng được xem là nỗ lực, cố gắng", ông Quân nhấn mạnh.

Điểm nhấn thứ hai, theo ông Quân, là đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối tại Đại hội cũng như tại hội nghị Trung ương lần thứ nhất. Đây là kết quả rất tuyệt vời, thể hiện mong muốn của toàn Đảng toàn dân, cho thấy người đứng đầu rất có uy tín trong Đảng, trong dân - ông Quân nói.

[Infographic] Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp
Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư