Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 26 tháng 02 năm 2024,
Từ năm 2018, lao động làm việc 1 tháng cũng phải đóng BHXH
Uyên Linh - 19/07/2015 08:25
 
Theo khoản 1 Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 1/1/2018.
.
Lao động làm việc với thời hạn ngắn, lao động theo mùa vụ sẽ được tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2018

Kể từ ngày 1/1/2016 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 hiện hành.

Để khắc phục tình trạng trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng hình thức chỉ ký kết Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng đối với công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: Người làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả Hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động và người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018. người làm việc theo Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc .

Trường hợp người lao động sau khi kết thúc hợp đồng lao động có thời hạn kể trên, Doanh nghiệp sử dụng lao động có thể tiến hành ký kết Hợp đồng lao động mới vẫn là hợp đồng xác định thời hạn nhưng cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Doanh nghiệp sử dụng lao động không được giao kết Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác...

Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực: Người nghỉ hưu năm 2016, 2017 có bị thua thiệt?
Chỉ 7 tháng nữa, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực. Theo TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư