Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 09 năm 2022, 19:39:01
Từ tháng 10/2022, tỉnh Bình Phước có Thị xã Chơn Thành
Nguyễn Lê - 13/08/2022 10:24
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thị xã Chơn Thành và các phường thuộc Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
TIN LIÊN QUAN
.
Môt góc Thị xã Chơn Thành.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết nêu rõ, thành lập Thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành.

Thị xã Chơn Thành giáp các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương.

Theo nghị quyết này, 5 phường thuộc Thị xã Chơn Thành cũng được thành lập.

Cụ thể, thành lập phường Hưng Long trên cơ sở toàn bộ 32,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.490 người của thị trấn Chơn Thành. Phường Hưng Long giáp các phường Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm.

Thành lập phường Thành Tâm trên cơ sở toàn bộ 40,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.079 người của xã Thành Tâm. Phường Thành Tâm giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành và tỉnh Bình Dương.

Thành lập phường Minh Hưng trên cơ sở toàn bộ 62,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 41.806 người của xã Minh Hưng. Phường Minh Hưng giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành, xã Nha Bích; huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương.

Thành lập phường Minh Long trên cơ sở toàn bộ 37,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.738 người của xã Minh Long. Phường Minh Long giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm và tỉnh Bình Dương.

Thành lập phường Minh Thành trên cơ sở toàn bộ 51,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.707 người của xã Minh Thành.Phường Minh Thành giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm, xã Nha Bích và tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước: Thị xã Chơn Thành có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm và 04 xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Quang Minh;

Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 5 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết định thành lập Tòa án nhân dân Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Thành lập Viện Kiểm sát nhân dân Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2022.

Nghị quyết cũng nêu rõ yêu cầu Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bình Phước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành lập thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước)
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang và thành lập thị xã...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư