Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch họp phiên thứ 5
Trong khuôn khổ Kế hoạch hành động Đối tác Toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đan Mạch Kristian Jensen đồng chủ trì đã được tổ chức ngày 11/10/2016 tại Hà Nội.
.
 Phiên họp lần thứ 5 của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Đan Mạch

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng đã ghi nhận những bước phát triển nhanh chóng trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại song phương giữa Việt Nam - Đan Mạch trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi hai nước đã trở thành Đối tác toàn diện vào năm 2013 và ký kết các kê hoạch hành động cụ thể sau đó cho năm 2014- 2015 và năm 2016.

Quan hệ thương mại song phương giữa hai nước phát triển rất tích cực với tổng giá trị thương mại tăng mạnh và đầu tư của Đan Mạch vào Việt Nam cũng trên đà phát triển tốt. Tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam đối với việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác về thương mại và đâu tư giữa hai nước cũng được nhấn mạnh tại cuộc họp. Về hợp tác phát triển, hai bên đã đạt được thoà thuận về lộ trình hài hòa thủ tục của hai bên để tiếp tục thúc đẩy Chương trình tài chính doanh nghiệp Danida ở Việt Nam nhằm hướng tới tài trợ các dự án có quy mô phù hợp nhằm tận dụng được công nghệ, kỹ thuật hiện đại của Đan Mạch. Hơn nữa, hai Bộ trưởng cũng đã ghi nhận tầm quan trọng của chương trình Hợp tác Chiến lược giữa các bộ, ngành Việt Nam với Đan Mạch trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm và nông nghiệp, y tế và giáo dục.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại, hai Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, thông qua những biện pháp tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm cùa các cơ quan Chính phủ, các doanh nghiệp của hai bên; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả đế xử lý kịp thời những khó khăn/vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư.

Trên tinh thần hợp tác thông qua cơ chế họp Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ, hai bên tin tưởng rằng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch hành động của Hiệp định Đối tác toàn diện mà hai bên đã cam kết.

Kỳ Thành

Bình luận của bạn về bài viết...