VBF muốn đối thoại với Bộ Tài chính về những vướng mắc trong thực thi chính sách thuế
Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) đã gửi thư tới Bộ trưởng Bộ Tài chính, đề xuất một buổi đối thoại để thảo luận về các vướng mắc mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình áp dụng và tuân thủ chính sách thuế. Thời gian được đề xuất là ngày 20/3/2018 với địa điểm là Bộ Tài chính

Để chuẩn bị cho cuộc gặp lần này, VBF đã đưa ra danh sách chi tiết các vấn đề trong lĩnh vực thuế mà nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam gặp phải.

Cụ thể, có 9 vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp và giá giao dịch liên kết; 5 vấn đề về thuế giá trị gia tăng, 9 vấn đề về thuế thu nhập cá nhân và các vấn đề khác như tỷ giá kê khai thuế nhà thầu, khái niệm cơ sở thường trú với hợp đồng dịch vụ trong Hiệp định.

Trong số các vướng mắc liên quan đến thuế thu nhập cá nhân có các vấn đề như chi phí dịch vụ tư vấn thuế, kê khai thuế thuế thu nhập cá nhân, khoản học phí miễn thuế cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam hoặc con của người lao động Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài học tại nước ngoài; sự không nhất quan giữa quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC về danh sách các khoản phúc lợi so sánh với 1 tháng lương bình quân; chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài; chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở tại Việt Nam của nhân viên nhà thầu nước ngoài; kê khai phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam với người nước ngoài sang Việt Nam công tác ngắn ngày; xác định thu nhập chịu thuế với phần thưởng từ rút thăm may mắn trong các sự kiện của công ty; khoản đóng góp của người lao động vào quỹ phòng, chống thiên tai; khoản công đoàn phí của người lao động...

Thanh Hương

Bình luận của bạn về bài viết...