Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 29 tháng 09 năm 2023, 13:13:18
VCCI: Thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh là nhiệm vụ ưu tiên
Khánh Linh - 26/12/2021 16:48
 
Tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh là 1 trong các nhiệm vụ trọng tâm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
.
VCCI cũng ghi dấu tiên phong trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao trách nhiệm xã hội

Dấu ấn VCCI trong 3 đợt sóng cải cách hành chính

Quyết định cắt giảm hàng ngàn giấy phép còn vào năm 2016; cắt giảm và đơn giản hóa trên 50% điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành năm 2018 và đợt tổng rà soát, phát hiện những nội dung chồng chéo, bất cập trong hệ thống pháp luật năm 2020 của Chính phủ có dấu ấn rõ nét của VCCI.

Nội dung này đã được Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của VCCI gửi tới Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII, sẽ diễn ra vào ngày 31/12/2021, nhấn mạnh như vậy. Cộng đồng kinh doanh là những người cảm nhận rõ nét nhất tác động của những quyết định này khi tham gia vào các sáng kiến, các hoạt động góp ý xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh do VCCI thực hiện diễn ra liên tục.

Trong giai đoạn 2015-2020, VCCI đã tổ chức nghiên cứu góp ý gần 700 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (trung bình mỗi năm gần 150 dự thảo); tham gia 214 ban soạn thảo, tổ biên tập; tham gia 390 hội đồng thẩm định, thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản, kiểm tra văn bản... Tổ chức trên 2.00 hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến doanh nghiệp, chuyên gia xây dựng, góp ý pháp luật, chính sách với sự tham dự của 324.500 lượt người/doanh nghiệp tham dự.

Đặc biệt, dấu ấn tiên phong của VCCI trong đề xuất các sáng kiến thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh thể hiện rõ nhất ở việc công bố bộ Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục từ năm 2005 đến nay.

Thông qua xếp hạng các tỉnh, thành phố theo cảm nhận của doanh nghiệp, cuộc đua cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh giữa các chính quyền địa phương đã tạo nên những thay đổi lớn trong chất lượng điều hành kinh tế, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp của các địa phương.

3 đột phá chiến lược tiếp tục có cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển đội ngũ doanh nhân tiên phong

Trong nội dung phương hướng, nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ VII (2021-2026) sẽ được thảo luận tại Đại hội Đại biểu VCCI nhiệm kỳ VII, VCCI xác định 3 đột phá chiến lược.

Một là, tham gia sâu hơn và hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hai là, tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và văn hóa của doanh nhân Việt Nam trở thành nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực phát triển của doanh nghiệp.

Ba là, thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, đổi mới chiến lược và mô hình kinh doanh.

Đặc biệt, phát triển đội ngũ doanh nhân được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VCCI, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng theo tinh thần Đại hội XIII.

VCCI đặt nhiệm vụ không chỉ xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân tăng về số lượng mà còn nâng tầm về chất lượng, trở thành đội ngũ tinh hoa, tiên phong trên mặt trận kinh tế thông qua tiên phong thúc đẩy xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Trong văn hóa kinh doanh cần chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân.

Để thực hiện được 3 đột phá chiến lược trên, 6 nhiệm vụ trong tâm đã được đưa ra.

Đó là chủ động, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, thúc đẩy thuận lợi hóa môi trường kinh doanh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tăng cường hoạt động kết nối, hỗ trợ phát triển hiệp họi doanh nghiệp và hội viên; phát triển đội ngũ doanh nhân; tiên phong thúc đẩy xây dựng hoá kinh doanh Việt Nam; tăng cường kết nối và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của VCCI.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó chủ tịch thường trực VCCI, định hướng hoạt động của VCCI nhiệm kỳ tới sẽ đồng bộ với định hướng phát triển của đất nước, để từ đó thực hiện sứ mệnh của VCCI là liên kết, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp bền vững, văn minh, hội nhập và ngang tầm thế giới, cùng phấn đấu xây dựng Việt Nam đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, phồn vinh, hạnh phúc...

VCCI lo chính sách lạc hậu làm khó doanh nghiệp trong "bình thường mới"
VCCI đề nghị Quốc hội có sự đột phá trong xây dựng và hoàn thiện thể chế để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh trong cuộc...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư