Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 01 năm 2023, 18:05:29
Vi phạm về chứng khoán, VKC Holdings và Khoáng sản Hoàng Phúc bị phạt hơn 300 triệu
Huệ Nguyễn - 05/12/2022 21:15
 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VKC Holdings và Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 990/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VKC Holdings (Địa chỉ trụ sở chính: Số 854 Quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Quyết định nêu rõ, phạt tiền 150 triệu đồng, theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định 128/2021/NĐ-CP) do có hành vi công bố thông tin sai lệch.

Theo đó, Công ty cổ phần VKC Holdings (mã VKC) đã công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Cụ thể, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng).

UBCKNN yêu cầu Công ty cổ phần VKC Holdings hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm.

Ngoài ra, UBCKNN cũng phạt tiền 70 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý 2/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên).

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 409/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn).

Tại quyết định, UBCKNN phạt tiền 100 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (mã HPM) đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021;

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Thông báo mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Giải trình chênh lệch 10% Lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2020;

Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán, chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế, ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2021; Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2022;

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2022/HĐQT ngày 15/02/2022 về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, Hodeco bị xử phạt
Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC - sàn HoSE) nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư