Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 03:38:54
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tuyển dụng viên chức năm 2021
NL - 01/11/2021 15:06
 
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, thông tin cụ thể như sau.

Căn cứ Quyết định số 1484/QĐ-BKHĐT ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thông báo tuyển dụng 10 chỉ tiêu viên chức, thông tin cụ thể tại đây.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển viên chức năm 2016
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, cụ thể như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư