Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo thi tuyển viên chức năm 2016
ĐT - 18/07/2016 18:46
 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016, cụ thể như sau.
TIN LIÊN QUAN

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tuyển viên chức năm 2016.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi (ứng viên sinh từ năm 1971 trở lại đây);

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có trình độ chuyên môn đào tạo: Phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; đối với yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học thì phải tốt nghiệp đại học chính quy và đạt loại Khá trở lên.

- Về trình độ tin học: Chứng chỉ tin học văn phòng trở lên.

- Về trình độ ngoại ngữ : tiếng Anh, chứng chỉ trình độ C trở lên.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ (có giấy khám sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế);

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. MÔN THI VÀ NỘI DUNG THI

  1. Môn kiến thức chung:

a) Hình thức thi: Thi viết, thời gian làm bài thi 120 phút

b) Nội dung thi: Kiến thức, hiểu biết về pháp luật viên chức quy định trong Luật Viên chức, Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến kế hoạch, đầu tư và quản lý kinh tế; hiểu biết cơ bản liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ chuyên môn nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Hình thức thi:

- Thi viết, thời gian làm bài thi 180 phút

- Thi thực hành, thời gian thi 60 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị 30 phút, trình bày (trả lời) 15 phút, hỏi – đáp 15 phút);

 b) Nội dung thi: Nội dung thi do Chủ tịch Hội đồng thi xem xét quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Thi ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi viết, thời gian 60 phút

b) Nội dung thi: Tiếng Anh trình độ C, tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu liên quan đến công việc chuyên môn của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương với các kỹ năng: Đọc hiểu, ngữ pháp, dịch Anh – Việt và Việt – Anh.

4.  Thi tin học văn phòng:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút

b) Nội dung thi: Tin học văn phòng các kỹ năng: hệ điều hành Microsoft Windows; các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác văn phòng: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint.

III. HỒ SƠ DỰ THI

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, nêu rõ cam kết làm việc ít nhất 5 năm tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của tổ chức; nếu đơn phương hủy bỏ cam kết, thì cơ quan sẽ hủy quyết định tuyển dụng.

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng giấy khai sinh.

4. Bản sao các văn bằng đại học hoặc trên đại học và kết quả học tập (bảng điểm), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, theo chuyên ngành vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực và phải nộp trước khi thi. Không xem xét các trường hợp nộp sau khi thi

8. Hai (02) ảnh 4 x 6 cm và 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ nơi nhận, số điện thoại liên hệ.

Không hoàn lại hồ sơ đối với các ứng viên không đạt yêu cầu,

IV. S LƯ­NG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYN DNG

1. Số l­ượng

Số lư­ợng tuyển dụng là: 13 chỉ tiêu.

2. Vị trí việc làm

2.1. Nghiên cứu về thể chế kinh tế (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý kinh tế hoặc Chính sách công. Có khả năng phân tích chính sách; Có kỹ năng sử dụng các công cụ kinh tế lượng; Có khả năng nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm; có khả năng tập hợp lực lượng và tổ chức nghiên cứu.

2.2. Nghiên cứu về chính sách kinh tế vĩ mô (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành: Kinh tế học, Khoa học kinh tế, Kinh tế quốc tế, Tài chính ngân hàng. Có khả năng sử dụng các công cụ định lượng.

2.3. Nghiên cứu về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh (02 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp thạc sĩ trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Luật kinh tế, Luật thương mại.

2.4. Nghiên cứu về chính sách dịch vụ công (02 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế phát triển và Kinh tế môi trường.

2.5. Nghiên cứu về cải cách và phát triển doanh nghiệp (02 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Chính sách công, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật, Kinh tế ngành.

2.6. Nghiên cứu về đầu tư (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Chính sách công, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

2.7. Vị trí kế toán (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính kế toán, Tài chính ngân hàng, Kế toán kiểm toán.

2.8. Quản lý khoa học, phụ trách đào tạo tiến sỹ và tư vấn về quản lý kinh tế (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp thạc sĩ trở lên chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế học.

2.9. Biên soạn thông tin (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế hoặc Chính sách công. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ thông dụng (tiếng Anh) ở trình độ C và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

2.10. Nghiên cứu, biên tập viên (01 người): Yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, ưu tiên có thêm chứng chỉ liên quan đến báo chí.

V. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THI

Địa điểm thi: Tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h30 ngày 17/8/2016 đến 16h30 ngày 19/8/2016

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Nhân sự, Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian dự kiến thi: Từ ngày 17-18/9/2016

VI. LỆ PHÍ THI

- Lệ phí thi : 260.000 đồng/thí sinh dự thi.

Mọi thông tin xin liên hệ bà Hồ Thị Hồng Vân, số điện thoại: 04.38435809, Phòng Hành chính – Nhận sự.

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư