Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 30 tháng 11 năm 2023, 07:41:02
Vietbank: Lợi nhuận quý 2/2021 tăng gấp 3,5 lần do lãi thuần tăng vọt
Hà Tâm - 17/07/2021 10:15
 
Thu nhập lãi thuần tăng tới 5,6 lần, các hoạt động kinh doanh đều có lãi giúp lợi nhuận quý 2/2021 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank; UpCOM:VBB) tăng mạnh.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank; UpCOM:VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021.

Tính đến hết quý 2/2021, dư nợ cho vay khách hàng của VietBank đạt 46.476 tỷ đồng, tăng 3,5%, huy động vốn tăng 3,7%.

Trong quý 2/2021, tất cả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều lãi lớn. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 241 tỷ đồng, tăng 5,6 lần (tăng 460%); lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 89%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 13,4 tỷ, tăng 15,5%; lãi từ hoạt động khác là 43 tỷ đồng, tăng 26,5%.

Riêng lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 240 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các hoạt động kinh doanh đều có lãi nên dù chi phí dự phòng tăng tới 2,8 lần lên 31 tỷ đồng, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 đạt 202 tỷ đồng, tăng 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Do lãi quý I/2021 giảm 46% so với cùng kỳ nên tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm bị kéo xuống. Lũy kế 6 tháng, VietBank có thu nhập lãi thuần 479 tỷ đồng, tăng 50%; lãi thuần từ dịch vụ đạt 38 tỷ đồng, tăng 95%; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt gần 23 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 11%. Lãi thuần từ hoạt động khác 70 tỷ đồng, giảm 28,5%.

Nhờ trích lập dự phòng rủi ro 6 tháng của ngân hàng giảm 32,7% (còn 27,7 tỷ đồng) nên lợi nhuận trước thuế của VietBank vẫn đạt 326 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Năm 2021, VietBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.100 tỷ đồng. Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, VietBank mới thực hiện được gần 30% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Mới đây, VietBank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 4.776 tỷ đồng, tăng thêm 586 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017-2019.

Vietbank được tăng tăng vốn lên trên 4.776 tỷ đồng
NHNN vừa chấp thuận cho VietBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 586,62 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2017-2019.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư