Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 09 năm 2021, 23:38:33
VietinBank chốt danh sách chia cổ tức 29% vào ngày 8/7
Thùy Liên - 23/06/2021 18:50
 
Vietinbank sắp phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu chia cổ tức, ngày chốt danh sách là 8/7/2021.
f
VietinBank sẽ phát hành gần 1,1 tỷ cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 29,07%) để trả cổ tức

Chiều nay (23/6), HĐQT Ngân hàng TMCP VietinBank (mã CTG) đã ban hành Nghị quyết phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 8/7/2021. 

Trước đó, ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã việc Phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank và NHNN đã có Công văn số 3829/NHNN-TTGSNH ngày 28/5/2021  phê duyệt Phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank. Ngày 31/5/2021, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Theo phương án được phê duyệt, VietinBank sẽ phát hành gần 1,1 tỷ cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 29,07%) để trả cổ tức. Qua đó, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 37.234 tỷ đồng lên gần 48.058 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là  các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.

VietinBank dự kiến sẽ dùng toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm để phục vụ kinh doanh, bao gồm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ, mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư và kinh doanh khác, mở rộng mạnh lưới hoạt động…

Theo cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2020 của VietinBank, tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước do Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 64,46%, cổ đông nước ngoài chiếm 28,88% (trong đó The Bank of Tokyo - Misubishi UFJ, Ltd nắm giữ 19,73%), các cổ đông trong nước hơn 5,5% và tổ chức khác 1,15%.

Cổ phiếu "vua" dội hàng
Tăng vốn cải thiện năng lực của ngân hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định về quản trị rủi ro, nhưng điều này cũng tạo nên rủi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư