Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 09 năm 2020, 02:39:25
Vinh danh 12 tổ chức tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam năm 2018-2019
Chí Cường - 09/08/2019 15:16
Trong khuôn khổ Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 11 – năm 2019, Ban Tổ chức Diễn đàn đã công bố bình chọn của Hội đồng Bình chọn độc lập, vinh danh 12 tổ chức tư vấn, công ty luật tiêu biểu Việt Nam năm 2018 - 2019 (Best Deals & Best Advisors).
TAG:
Bình luận bài viết này