Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 02:16:07
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đề nghị các tỉnh, thành đóng góp kinh phí hoạt động
Linh Đan - 27/11/2021 12:02
 
Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đề nghị các tỉnh, thành liên quan đóng góp kinh phí hoạt động.
Một góc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Minh
Một góc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Minh

Thực hiện Quyết định số 02 (ngày 9/9/2021) của Hội đồng Vùng kinh tế trong điểm miền Trung về Kế hoạch liên kết phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 - 2022, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 - 2022 vừa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 - 2022 và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan đầu mối trong kết nối các cơ quan thường trực do UBND tỉnh, thành phố trong Vùng phân công; tham mưu Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 - 2022 theo quy định.

Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung chỉ đạo các cơ quan liên quan lập thủ tục đóng góp kinh phí cho Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 - 2022; trước mắt theo mức thu đã thống nhất trong 2 năm 2021 và 2022 tại Quyết định số 02 (ngày 9/9/2021) của Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Kinh phí nộp vào tài khoản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.

Được biết, ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí đóng góp kinh phí cho Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021-2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 4 tỉnh (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Bình Định) và 1 thành phố trực thuộc trung ương (Đà Nẵng), được thành lập theo Quyết định số 148 (ngày 13/08/2004) của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu “từng bước trở thành một trong những vùng phát triển năng động của cả nước, bảo đảm vai trò hạt nhân tăng trưởng và thúc đẩy phát triển khu vực miền Trung và Tây Nguyên”.

Lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững kinh tế biển
Đây là quan điểm được nêu trong Chỉ thị mới của Thủ tướng về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư