Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 11 năm 2022, 05:16:52
Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hà Nguyễn - 10/08/2020 16:33
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ ngành, địa phương khi xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên, trong bối cảnh nguồn lực có hạn.
.
.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, bởi đây là năm đầu tiên triển khai Chiến lược 10 năm 2021-2030, Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, cũng như Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này.

Và vì vậy, một trong những nguyên tắc chung quan trọng nhất trong xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 đó chính là phải xác định rõ mục đích, thứ tự ưu tiên.

Cụ thể, việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước phải thực hiện đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Việc bố trí vốn đầu tư công trong năm tới cũng sẽ phải dành ưu tiên cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang; dành vốn phần tham gia của Nhà nước trong các dự án PPP.

Bên cạnh đó, nguồn lực này cũng sẽ được ưu tiên dành cho việc thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo quy định; cũng như việc cấp bù lãi suất và phí quản lý cho các ngân hàng chính sách.

Một nguyên tắc quan trọng khác, đó là vốn đầu tư công năm 2021 cũng sẽ được ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước, và đảm bảo phát triển hài hòa giữa các địa phương, vùng lãnh thổ.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì việc bố trí vốn cho từng dự án phải phù hợp tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân vốn đầu tư trong năm 2021.

Trong khi đó, đối với vốn nước ngoài, việc bố trí vốn phải phù hợp với nội dung của hiệp định, cam kết của nhà tài trợ, bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay nước ngoài trong năm 2021 và không có khả năng gia hạn.

Việc bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt cũng sẽ được ưu tiên.

Sau khi bố trí đủ vốn cho các ưu tiên nói trên, thì mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có tính chất liên vùng, dự án giao thông cấp bách, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kiểm tra tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc giải ngân đầu tư công tại Thanh Hóa
Không chỉ đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, để phục hồi kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, cũng cần tháo gỡ khó khăn,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư