Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 21:17:03
Xử phạt PVPower, Petec, HKB phạm loạt lỗi công bố thông tin
Tùng Linh - 27/03/2022 15:43
 
Loạt giao dịch với bên liên quan không được công bố, cùng các vi phạm khác như thiếu thành viên HĐQT độc lập, trễ hạn nộp báo cáo…
TIN LIÊN QUAN
Loạt doanh nghiệp nhận án phạt lớn vì vi phạm quy định công bố thông tin, quản trị công ty
Loạt doanh nghiệp nhận án phạt lớn vì vi phạm quy định công bố thông tin, quản trị công ty

PV Power không đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT độc lập

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Power, mã POW) bị phạt do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Công ty có 7 thành viên HĐQT, trong đó có 1 Thành viên HĐQT độc lập, không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc lập bằng 1/3 tổng số thành viên.  Mức phạt là 125 triệu đồng, áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (khung phạt từ 100.000.000 – 150.000.000 đồng)

Ngoài ra, PV Power còn nhận án phạt tiền 70.000.000 đồng (mức cao nhất của khung phạt từ 50.000.000 – 70.000.000 đồng) do công bố thông tin không đúng thời hạn. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (IDS) các tài liệu sau: công bố thông tin về việc thành lập chi nhánh của Công ty ngày 22/6/2020, công bố thông tin bất thường về việc thành lập Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo ĐLDK ngày 10/8/2020, Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí của ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 31/8/2020.

Kho vận Petec, HKB, Rạng Đông Holdings phạm loạt lỗi công bố thông tin

Cũng trong tuần qua, vào ngày 24/3/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định iệc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (mã HKB) 100 triệu đồng.

Công ty đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, bao gồm các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2019, năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021; Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên năm 2021 đã soát xét; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét; BCTC năm 2019, năm 2020 được kiểm toán; BCTC quý I/2020; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Công ty cổ phần Kho vận Petec bị phạt tiền 70 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Kho vận Petec không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, năm 2018; Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, năm 2019; Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, Công ty cổ phần Rạng Đông Holding nhận 2 án phạt với tổng giá trị tiền phạt là 170 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch và không công bố thông tin.

Giải trình của Công ty tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 06/7/2021 về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các trường hợp công bố thông tin bất thường đã có nội dung sai lệch với thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty. Ngoài phạt tiền, công ty còn buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm.

Thêm nhiều quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
Nghị định mới được ban hành bổ sung thêm mức phạt tiền từ 100-200 triệu đồng đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch hoặc sai sự thật.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư